Utforska våra varumärken

Allt om fogband

Att lyckas med illbruck know-how

Med uppfinningen multifunktionella band revolutionerade illbruck marknaden för tätningsprodukter 2007, tack vare att dessa band tätar alla tre nivåer av en fönsterfog snabbt, ekonomiskt och säkert. På så sätt uppfyller de den princip som rekommenderas av RAL Assurance Association, dvs. att ”insidan ska vara tätare än utsidan”. Detta kan korta tätningstiden betydligt – och det betyder att du hinner täta fler fönster per dag.

Med över 60 års erfarenhet av att utveckla och tillverka högkvalitativa fogband är illbruck en av marknadsledarna i branschen. Produktportföljen innehåller diverse fogband och multifunktionella band som uppfyller gällande krav och riktlinjer. På grund av sina ständiga innovationer och många patent kan illbruck erbjuda avancerade toppmoderna produkter. Tester utförda inomhus och utomhus bekräftar kvaliteten hos dessa produkter. illbrucks know-how är dock inte enbart kopplat till produkterna, utan innebär även att kunderna får tillgång till bästa möjliga råd, kunskap och information. Sammantaget visar detta att illbrucks fogband ”tape you to the top”!

Vi har svaret på din fråga!

Vad står BG1, BG2 och BGR för?

Vad står BG1, BG2 och BGR för?

BG1 (lastgrupp 1) är en av klassificeringarna som ett fogband kan uppnå efter det komplexa testet som definieras av DIN 18 542, vilket bekräftar fogbandets lämplighet för väderexponerade tillämpningar. 600 Pa slagregnsdensitet är bara en av egenskaperna som ett fogband behöver ha för att klassificeras som BG1. Det kräver också, bland annat, att banden uppfyller höga krav på lufttäthet, UV-beständighet och brandmotstånd.

BG2 (lastgrupp 2) bekräftar lämpligheten för användning i icke-väderutsatta, t.ex. dolda tillämpningar. Enligt DIN 18 542 är en täthet på 300 Pa mot slagregn nödvändig.

BG R (lastgrupp rumsida) är certifieringen för lufttäta fogband. Här är kravet en <0,1 m3 / [h ⋅ m ⋅ (daPa) 2/3]. Denna säger att lufttäthet råder när mindre än 0,1 kubikfot luft i timmen och meter injekteringsbruk kommer ut genom tätningen vid 10 Pa tryck.

.

När behöver du använda ett BG1-fogband?

När behöver du använda ett BG1-fogband?

Detta beror på om banden kommer att exponeras för hög eller låg belastning när de har installerats. I det här avseendet innehåller DIN 18 542 mycket tydliga specifikationer. Fogband som kommer att exponeras för vädrets makter måste bibehålla en yta som uppfyller kriterierna för BG1 eller MF1, och därför måste banden klara ett regntäthetstest upp till 600 Pa.

Fogband i lastgrupp BG2 eller MF2 är endast tillräckligt i områden med låg vittring (t.ex. kopplingar/under lister), som endast föreskriver en regntäthet på upp till 300 Pa.

 

Behöver jag applicera fogmassa på bandet?

Behöver jag applicera fogmassa på bandet?

Om en fogmassa appliceras på ett impregnerat fogband, stänger det ytan och förhindrar på så sätt att fukten tränger ut genom bandet. På grund av byggnadens konstruktion är detta alarmerande, eftersom ackumulerad fukt angriper materialen i byggnadens skarvar, vilket kan leda till skador på byggnaden, så som mögel.

Fogbanden är regntäta och permeabla för vattenånga så att fukt frigörs till utsidan. Det extra steget med tillsättning av fogmassa är därför inte nödvändigt, vilket innebär att när du använder ett sådant fogband sparar du tid samtidigt som du är skyddad!

 

När ska jag använda ett fogband och när ska jag använda ett membran för utvändig tätning??

När ska jag använda ett fogband och när ska jag använda ett membran för utvändig tätning??

Vid parallella fogkanter rekommenderas att man använder fogband, eftersom bandet kan pressas jämnt mot båda kanterna och därmed tätar fogen ordentligt. Viktigt att notera här: dimensionen måste följas!

Om kanterna har en förskjutning eller om de löper snett i förhållande till varandra, är fönstermembran bättre lämpade eftersom de kan limmas på kanter med förskjutningar. Men som med BG1-band måste membranen vara UV-beständiga.

 

Varför är ett fogband med hög kvaltié en bra investering?

Varför är ett fogband med hög kvaltié en bra investering?

Fogband provas av externa provningsinstitut som MPA Bau, ift Rosenheim och andra för att kontrollera deras prestanda i fråga om regntäthet och lufttäthet. Testrapporterna ger tillförlitlig information om vilken produkt som ger vilka fördelar, eftersom de anger egenskaperna för ett band och också ligger till grund för klassificeringen som BG1, BG2, MF1 eller MF2.

I det åldersbeständighetstest som utförs av MPA Bau Hannover har illbruck TP600 illmod 600 bevisat sin prestanda i över 24 år! Mockupen som används i testet exponeras för snö och is på vintern, pollen på våren och brännande värme på sommaren. Trots att illbrucks fogband har ställts inför dessa utmaningar i över två decennier bekräftar den årliga granskningen den höga kvaliteten.

Fogbandets prestanda har en avgörande inverkan, eftersom det högkvalitativa fogbandet  behåller sin funktionalitet under lång tid. Ofta räcker det med mindre material (en mindre dimension) för att uppnå den nödvändiga tätheten, vilket sparar material och sänker kostnaderna. Genom att använda ett dyrare fogband kan installatören och husägare göra besparingar på längre sikt. Det är därför som vi litar på våra premiumfogband TP600 illmod 600, TP652 illmod trio+ och TP653 trioplexX.

 

Hur väljer jag rätt dimension?

Hur väljer jag rätt dimension?

Illustration tvärsnitt: 1 - Distans till fogkant, 2 - Fogbredd, 3 - Fogdjup

 

  • Mät fogens bredd (minsta mått enligt RAL är 8 mm).
  • Välj en dimension på bandet som gör att den uppmätta dimensionen är väl inkapslad (till exempel om den uppmätta fogbredden är 8 mm = fogbandsbredd 7–12 mm) så att toleransen är tillräcklig.
  • Valet av fogdjup beror på ytkvaliteten på fogens kanter. Om kvaliteten är mycket grov eller ojämn (t.ex. en gipsad yta) behöver man använda ett bredare fogband än för en slät yta.