Utforska våra varumärken

Fogband & Fasad

Lösningar för olika fasadtyper

När det gäller externa väggfogar skiljer man på anslutningsfogar, strukturella fogar, rörelsefogar och expansionsfogar. När man ska välja rätt tätningslösning för fogen spelar konstruktionsöverväganden en viktig roll, eftersom regnvatten absolut inte får tränga in i fasaden från utsidan. Om fukt kommer in i fogen måste den kunna ledas till utsidan av byggnaden. Detta är viktigt för att förhindra strukturella skador.

Renoveringar av fasader är ofta mycket komplexa, eftersom fogar inte går att komma åt inifrån och gammalt tätningsmaterial ofta bara kan avlägsnas med stor ansträngning. Dessutom kommer utstickande delar, fogtoleranser och icke vidhäftande fogkanter sannolikt att komplicera tätningsprojektet. Det är här som fogbandet illbruck TP600 erbjuder den perfekta lösningen för alla situationer, vare sig det handlar om betong, natursten, tegel eller dilatationsfogar, och oavsett om det är fråga om en ny konstruktion eller renovering. De höga fogtoleranserna och det breda utbudet av dimensioner säkerställer pålitliga fasadfogar med lång livslängd.

Även när det gäller design ger impregnerade fogband olika möjligheter. Arkitekter och installatörer kan bygga upp fogarna som en skuggfog eller integrera den som ett designelement genom att välja en synlig fog. Det är även möjligt att färga fogen efter att ett test har utförts med den valda färgen.

Krav på en Fasadfog

Regntät: Förhindrar att fukt tränger in i klimatskalet från utsidan, och därför bör fasadfogarna vara slagregnstäta upp till 600 Pa.

Öppen ångspärr: Vid tätning av utsidan på fasader är kravet att fogarna inte behöver vara regntäta för väderskydd, men de måste vara öppna för diffusion. Denna egenskap beror på att vattenånga som ackumuleras i byggnaden måste kunna ledas ut till utsidan.

Värmeisolering: Isoleringen av en ny eller renoverad byggnad handlar inte bara om huruvida det utvändiga eller invändiga skalet är isolerat, eftersom alla konstruktionsfogar måste behandlas för att undvika köldbryggor.

Ljudisolering: Ljudisolering är avgörande för komforten för byggnadens användare och deras livskvalitet. Fogar bidrar till att minska överföringen av buller mellan olika lokaler eller mellan utsidan och insidan av en byggnad, speciellt luftburet ljud (som musik, trafik, järnväg, flygplan osv.).

UV-skydd: Fogtätningar testas av ett externt laboratorium (MPA, IFT, BBA) och bör vara hållbara och måste ge ett långsiktigt UV-skydd.

Premium-fogbandet TP600 uppfyller alla dessa krav med externa tekniska och miljömässiga certifieringar (MPA, BBA; ift, Socotec, EC1Plus, A+). Detta innebär att en säker och tillförlitlig tätning av yttre fogar i byggnadens konstruktion (med undantag för fasaddelar som utsätts för stillastående, trycksatt vatten, såsom utvändig vattentätning under jord) kan uppnås snabbt med TP600.

Betongfasad

Vid exponerad betongarkitektur spelar fogar en central roll – som arbets-, expansions- eller dummy-fogar, samt vägg-/takanslutningar. Expansionsfogar måste tätas för att säkerställa energieffektivitet, väderskydd och optimal avfuktning på samma gång. Fogmaterialet måste kunna absorbera en hel del rörelse, inklusive temperaturvariationer, krympning, svällning, vindlaster och trafikbelastningar samt strukturella rörelser. För att kunna absorbera rörelser i denna omfattning krävs det att tätningsmaterialet har hög elasticitet.
Renovering av byggnader tillverkade av prefabricerad betong kräver särskilda överväganden, eftersom läckande men oåtkomliga interna anslutningar ofta leder till att varm luft tränger in i fasaden – vilket kan torka ut utsidan. Här behöver du en ångpermeabel tätning till den yttre miljön.
Om luftspalten i en betongfasad med två skikt fylls med betong, tätar TP600 byggnadsfogen och skyddar därmed den synliga fasaden mot utströmmande cementvatten.

Mellan varje dubbelvägg kan installatören använda ett impregnerat band som illbrucks TP600  för att skydda dubbelväggens finish mot cementhud. TP600 kan användas på en skuggspalt eller synlig fog, beroende på vad arkitekten föredrar.

Tegelfasad

Rörelsefogarna i en tegelfasad utsätts för tunga laster, eftersom de relativt små tegelstenarna rör sig mycket både horisontellt och vertikalt. Därför måste tätningsmaterialet också kunna hantera dessa rörelser genom att ha en hög övergripande deformation så att fogarna bidrar till fasadens långvariga funktionalitet. Det väderbeständiga fogbandet TP600 / illmod 600 kännetecknas av sin höga rörelseabsorption (50 % till 100 %) och kan på ett tillförlitligt sätt täta såväl mycket små fogar som fogar med en bredd på upp till 40 mm.

Naturstensfasad

Med fasader av natursten är det extra viktigt att tätningsmaterialen är kompatibla med naturstenen. Detta beror på att det är absolut nödvändigt att inga komponenter i tätningen migrerar till stenen och ändrar dess färg. Det impregnerade fogbandet TP600 / illmod 600 lämpar sig perfekt för alla naturstensmaterial. Även vid naturstensfasader är den höga rörelseabsorptionen en viktig produktegenskap som uppfylls av TP600 / illmod 600.

Dilatationsfog

I moderna konstruktioner – särskilt vid bostadsbyggande – hittar du mer monolitiska murverk med puts på utsidan. För tätning av rörelsefogarna krävs ett tätningsmaterial som har en mycket hög rörelseabsorption och som tätar större fogar på ett säkert sätt. På grund av dess funktionella egenskaper lämpar sig illbruck TP600 / illmod 600 mycket väl för denna uppgift, eftersom det har en rörelseabsorptionshastighet på över 50 % och finns i dimensioner för fogar med en bredd på upp till 40 mm.

illbruck lösningar

TP600

Fogband

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum, impregnerat med flamsäker konstgjord harts.

Läs mer

Premiumkvalité för högt ställda krav