Tetningsfasade med skjøtelist

illbrucks TP600 fugelist er en ideell løsning for alle situasjoner, enten det gjelder betong-, naturstein-, murstein- eller ekspansjonsfuger, samt nye produksjons- eller renoveringsprosjekter. De store fugetoleransene og det brede spekteret av dimensjoner garanterer pålitelige og holdbare fasadeskjøter.


Løsninger for ulike fasadetyper

Ved ytterveggskjøter skilles det mellom forbindelsesfuger, strukturskjøter, bevegelsesfuger og ekspansjonsfuger. Når du velger en tetningsløsning for skjøten, spiller konstruktive hensyn en viktig rolle, siden regnvann under ingen omstendigheter får lov til å trenge inn i fasaden fra utsiden. Fukt som kommer inn i skjøten må ledes til utsiden av bygningen. Dette er viktig for å forebygge strukturelle skader.

Fasaderenovering er ofte svært komplisert arbeid da skjøtene ikke er tilgjengelige fra innsiden, mens det kan være vanskelig å fjerne gamle tetningsmaterialer. I tillegg kan tetningsprosjektet hindres av fremspringende deler, fugetoleranser og skjøtekanter med dårlig vedheft. Velger du illbruck fugebånd, som TP600, får du pålitelige fasadeskjøter med lang levetid.

Impregnerte fugelister gir også forskjellige muligheter når det gjelder design. Arkitekter og montører kan lage skyggefuger eller innlemme skjøten som et designelement ved å velge en synlig skjøt. Det er også mulig å male skjøten etter at en test med den valgte malingstypen er utført.

Krav til fasadeledd

Regntett: Forhindrer at fuktighet kommer inn i bygningsskallet fra utsiden. I mange bygninger er det nødvendig med fasadefuger for å tåle støtregn opp til 600 Pa.

Dampgjennomtrengelig, værbestandig barriere: For å tette utsiden av fasader er det ikke nok at de værbestandige leddene er regntette. De må også være åpne for dampdiffusjon slik at eventuell fanget fuktighet kan passere til utsiden.

Termisk isolasjon: Ved isolering av nye eller renoverte bygninger kan man ikke uten videre spørre om det ytre eller innvendige skallet skal isoleres. Alle strukturelle skjøter må behandles for å forhindre kuldebroer.

Akustisk isolasjon: Akustisk isolasjon er avgjørende for komforten til brukerne av bygningen og deres livskvalitet. Sammenføyninger bidrar til å redusere overføring av støy mellom ulike lokaler eller mellom utsiden og innsiden av en bygning, spesielt luftbåren støy (som musikk, trafikk, jernbane, fly osv.).

UV-beskyttelse: Testet av et eksternt laboratorium (MPA, IFT, BBA) Fugeforseglingene må være holdbare og gi langvarig UV-beskyttelse.

TP600 premium leddbelte oppfyller alle disse kravene med eksterne tekniske og miljømessige sertifiseringer (MPA, BBA, ift, Socotec, EC1Plus, A+). Dette betyr at sikker og pålitelig tetting av utvendige skjøter i en bygnings konstruksjon (med unntak av fasadekomponenter utsatt for stående eller hydrostatisk vanntrykk, for eksempel utvendig vanntetting under bakken) kan oppnås med TP600 – rask å installere og miljøvennlig.

Betongfasade

Med eksponert betongarkitektur spiller skjøter en sentral rolle – som arbeids-, ekspansjons- eller dummy-skjøter samt vegg-/takforbindelser. Ekspansjonsskjøter må forsegles for å sikre energieffektivitet, værbeskyttelse og optimal avfukting samtidig. Mye bevegelse må absorberes av fellesmaterialet, inkludert temperatursvingninger, krymping, hevelse, vind- og trafikkbelastninger, samt strukturell bevegelse. For å oppnå denne mengden bevegelsesabsorpsjon må tetningsmaterialet ha høye elastisitetsnivåer.

Renovering av prefabrikkerte betongbygninger krever spesielle hensyn, da lekkende, men utilgjengelige interne tilkoblinger ofte fører til at varm luft kommer inn i fasaden - som kan tørke ut til utsiden. Her trenger du en dampgjennomtrengelig tetning til utemiljøet.

Hvis åpningen i en tolags betongfasade er fylt med betong, forsegler TP600 bygningsskjøten, og beskytter dermed den synlige fasaden mot å slippe ut sementvann.

Mellom hver dobbeltvegg må installatøren bruke en impregnert tape som illustrerer TP600 for å beskytte den doble veggfinishen mot betongplaten. TP600 kan brukes på en skyggeåpning eller synlig skjøt, etter arkitektens valg.

Murstein fasade

Bevegelsesleddene i en mursteinfasade blir utsatt for store belastninger, siden de ganske små mursteinene utøver sterke horisontale og vertikale bevegelser. Derfor må tetningsmaterialet også kunne håndtere disse bevegelsene ved å ha en høy total deformasjon slik at skjøtene bidrar til fasadens langvarige funksjonalitet. Den værbestandige TP600 kjennetegnes av sin høye bevegelsesabsorpsjon (50% til 100%) og kan pålitelig forsegle både svært små ledd og skjøter opp til 40 mm.

Natursteinsfasade

Med natursteinfasader er kompatibiliteten til tetningsmaterialer med naturstein av særlig betydning. Dette er fordi det er viktig at ingen komponenter i tetningen migrerer inn i steinen og endrer fargen. Den impregnerte fugestripen TP600 er ideell for all naturstein. Selv med fasader av naturstein er den høye absorpsjonen av bevegelse en viktig produktegenskap som oppfylles av TP600.

Dilatasjonsledd

I moderne konstruksjon - spesielt i boligbygging - kan du finne mer monolitisk murverk ferdig med gips. Tetting av bevegelsesskjøtene krever et tetningsmateriale som har en meget høy bevegelsesabsorpsjon og som tetter større skjøter trygt. På grunn av sine funksjonelle egenskaper er illbruck TP600 veldig godt egnet for denne oppgaven, da den har en bevegelsesabsorpsjonshastighet på over 50% og tilbyr dimensjoner for ledd opp til 40 mm bred.