Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

SP519
Fasadfogmassa Pro

Miljöanpassad elastisk mjuk fogmassa baserad på hybridpolymer.

Användningsområde

SP519 är avsedd för fasadfogning, runt dörrar och fönster, mellan olika byggmaterial såsom betong, murverk, metall och trä. Anpassad för kalla klimat, men även användbar inomhus.

Brandklassad upp till EI60.

 

Certifikat

 • Miljöanpassad fri från ftalater
 • Utan Isocyanater & silikoner
 • Utmärkt väder- UV och åldersbeständighet
 • Utmärkt vidhäftning
 • Dop nummer SP519-20160627
 • Brandklassad upp till EI60

Förberedelse

 • Kontaktytorna skall vara fasta, rena, fettfria och torra.
 • Fogar på betong, framför allt fogar mellan betongelement, skall alltid primerbehandlas. Se primertabell för ev. primer.
 • Pulverlackerade ytor rengöres. Vidhäftningsprov rekommenderas.
 • Fogar bottnas med bottningslist för korrekt fogutformning. Välj en bottningslist som är ca 25% bredare än fogbredden.
 • Fogdimensionering enligt tabell. Fogdjupet på tunnaste stället skall vara halva fogbredden. Dock aldrig mindre än 6 mm. Tänk på att för dilatations/rörelse-fogar så skall fogmassans bredd anpassas efter förväntad rörelse t.ex. bör fogbredd mellan betongelement var minst 12 mm, men breddare fog kan krävas beroende på betongelementens storlek.

Installation & montering

 • Applicera med fogspruta.
 • Bearbeta den nylagda fogmassan med fogpinne i lämplig bredd. Se till att fogmassan fäster ordentligt mot fogytorna.
 • Använd glättmedel illbruck AA300 vid bearbetning.Glättmedlet får ej komma i kontakt med fogytorna.

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas

Beskrivning

Miljöanpassad elastisk mjuk fogmassa baserad på hybridpolymer. Fogmassan härdar genom reaktion med luftfuktighet.

Förpackning

310 ml

 • Offwhite NCS S 0502-Y 
 • Concrete grey NCS S 3500-N (RAL 7004)*

600 ml påse (20st/kartong)

 • White RAL 9010 
 • Off White NCS S 0502-Y 
 • Snow NCS S 0500-N
 • Marble white NCS S 1000-N
 • Light Grey NCS S 2000-N (RAL 7035)*
 • Nordic stone RAL 7038
 • Aluminium stone RAL 7004 (NCS S 4000-N)*
 • Dark Grey NCS S 5005-R80B (RAL 7046)*
 • Concrete Grey NCS S 3500-N (RAL 7004)*
 • Special Grey RAL 7016 (NCS S 8005-B20G)*
 • Light Ivory RAL 1015 (NCS S 1010-Y20R)*
 • Chocloate brown RAL 8017 (NCS S 8010-Y70R)*
 • Black RAL 9011 (NCS S 9000-N alternativt NCS S8505-B20G)*

*RAL eller NCS färg inom parantes motsvarar närmaste översättning till framförliggande RAL eller NCS färg. En exakt översättning mellan RAL och NCS är inte alltid möjlig och därför kan avvikelse för översättning mellan NCS eller RAL vara större eller mindre.

Observera

 • Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon, nylon, Butyl, Neoprene eller EPDM.
 • Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor, fogmassan kan missfärgas.
 • Tål ej konstant långtidspåverkan av vatten och ånga.
 • Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med fogen (härdad). Notera att fogar generellt inte bör övermålas. Fogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Rengöring

Ohärdad fogmassa rengöres med Aceton. Härdad fogmassa rengöres mekaniskt.

Teknisk information

EgenskapStandardVärde
DensitetDIN 52451-A~1,5g/cm3
Skinnbildning23°C, 50% RF ~30 minuter
Genomhärdning23°C, 50% RF ~2,8 mm första dygnet
Dragspänning vid 100% töjningDIN EN ISO 8339 ~0,3 N/mm2
Draghållfasthet vid brottDIN 53504 S2 ~1,3 N/mm2
BrottöjningDIN 53504 S2 ~500%
Elastisk återgång efter 100% töjningDIN EN ISO 7839 ~80%
Shore A-värdeDIN 53505 ~20
Krympning efter härdningDIN 10563 ~3,2 %
RörelseupptagningISO 904725%
Användnings/Arbetstemperatur  +5°C till +40°C
Temperaturbeständighet  -40°C till +90°C
Klassning

EN 11600

EN 15651-1

25LM

F-EXT-INT-CC

Lagringstid 12 månader i oöppnad förpackning
Lagring Torrt och skuggigt vid +5°C till +25°C
Brandklassning Produkten är brandprovad av RISE med avseende på trä- och stålkarmar i gips- och betongvägg. Upp till EI60. Läs särskild intallationsanvisning.
Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg