AA853 CARTRIDGE GUN 310 PRO

Handspruta 310 Pro

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Professionell pistol för 310 ml patron med optimerad kombination av kraft och hävstångseffekt

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Mycket kraftfull - 2,5 kN
  • Utbyte 12:1
  • Kvalitetsgaranti > 5000
  • Automatisk tryckavlastning
  • Mjukt grepp
  • Handtagsmaterial - Epoxibelagd aluminium
  • Ram Material - Epoxibelagt stål
  • Garanti - 12 månader
AA853 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad