PU700 Stenlim

Stenlim

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

1- komponent fukthärdande skumlim på polyuretanbas, för horisontell limning av stenmaterial. Limmet levereras i tryckbehållare med HFC-fri drivgas och ”2 i 1” ventil.

Användningsområde

Utvecklat för att ersätta cement (en flaska ersätter ca 20kg cement) för montering av sten och murblock av/mot betong, tegel, sandsten och gips. T.ex murar, väggar, trappor etc. Kan användas där el, vatten och cement saknas. Limmar även trä/trä, trä/betong samt metall och aluminium mot sugande ytor.

PU700 är ett snabbhärdande, kollapsande polyuretanskumlim av pistolkvalitet. Med upp till 12 gånger större limtäckning i en burk jämfört med ett patronlim, blir det mindre vikt att bära runt på arbetsplatsen och mindre att bära från plats till plats

Ej för ytor belagda med silikon, teflon, polyeten eller formolja.
Tål inte UV-ljus.
Skall produkten användas över ett antal dagar/veckor så rekommenderas att man använder fogpistol.

Innehåller isocyanater. Använd handskar och skyddsglasögon. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.
Extremt brandfarligt - håll borta från öppen eld och andra antändningskällor.

  • Sammanbinder sten- och murblock utan el, vatten eller cement.
  • Ca 3 gånger starkare än ”vanliga” monteringslimmer.
  • Idealisk för limning av en mängd olika byggmaterial, inklusive stål och skum
  • Snabb härdning - fogen kan hanteras/manövreras inom 10 minuter och härdar fullständigt inom 24 timmar
  • Enkel att använda: ingen blandning, inget vatten, inget damm, inga specialverktyg eller specialutrustning krävs
  • Lämplig för användning inom- och utomhus
  • Utmärkt långtidsbeständighet mot havsvatten, kalkvatten, utspädda syror och kaustiska lösningar
  • En behållare motsvarar ca 20 kg cement.
PU700 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
EPD-FEI-20220108-IBG1-EN - illbruck - PU EPD
PU700 Teknisk datablad (sv-SE) Tekniskt datablad