FM330 Flexskum

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

1-komponent fukthärdande och flexibelt polyuretanskum för helårsbruk. Skummet levereras i tryckbehållare med freonfri drivgas och ”2 i 1” ventil. Vid applicering jäser skummet när det lämnar flaskan och expanderar sedan ytterligare under härdningstiden. Utmärkt isoler- och ljuddämpningsförmåga med god vidhäftning mot de flesta material.

Användningsområde

För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar och övrigt material som är känsliga för tryck.

FM330 är ett snabbt, fukthärdande, expanderande polyuretanskum som appliceras med pistol och har utmärkt elasticitet, lufttäthet och akustiska egenskaper. Utmärkt vidhäftning till tegel, block, sten, gips och cementbaserade material samt trä, metall och en mängd olika plaster. Den låga efterexpansionen ger bättre kontroll under appliceringen.

Rekommenderas inte till ytor av silikon, teflon, polyeten och oljiga ytor.
Får inte utsättas för UV exponering.
Skall produkten användas över ett antal dagar/veckor så rekommenderas att man använder skumpistol.

Innehåller isocyanater. Använd handskar och skyddsglasögon. Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Extremt brandfarligt - håll borta från öppen eld och andra antändningskällor.

  • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper
  • Speciellt utvecklat för dörr- och fönsterinstallationer
  • Ljuddämpning upp till 63 dB
  • Elastisk prestanda - upp till 50 % rörelseförmåga säkerställer tätningens integritet vid rörelse
  • Expanderar i minusgrader
  • Lågexpanderande
  • Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
  • Kan övermålas och spacklas
  • 2-i-1 pistol- & spraymunstycke
  • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
FM330 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
FM330 M1 Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
EPD-FEI-20220108-IBG1-EN - illbruck - PU EPD
FM330 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad