AT150 Primer

Primer för icke-porösa underlag

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Lösningsmedelsburen primer för plast- och metallytor. Förbättrar vidhäftningen för illbruck hybridmassor.

Användningsområde

Vidhäftningsprimer för hybridfogmassa på vissa plast- och metallytor.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Produkten är lättantändlig så håll väl borta från öppen flamma och andra antändningskällor. Var noga med säkerheten gällande lösningsmedel - elektriska fält.

  • Ger ökad vidhäftning för alla illbruck hybridmassor
  • Torkar snabbt
  • Lätt att applicera
AT150 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
AT150 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad