AT150 Fugeprimer

Grunning for ikke-porøse underlag

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Hurtigherdende, løsningsmiddelbasert primer som sikrer illbruck hybridmasser god vedheft til glatte underlag, som plast og metall.

Bruk

Hefteprimer for hybride fugemasser på visse plast- og metalloverflater.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet. Produktet er svært brannfarlig, så hold det på god avstand fra åpen ild og andre antennelseskilder. Vær oppmerksom på sikkerheten ved løsemidler - elektriske felt.

  • Kompatibel med alle illbruck hybridmasser
  • Hurtigherdende
  • Enkel å påføre
AT150 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad