AA301 Glattemiddel

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Glattemiddel for å sikre optimal finish på illbruck fugemasser

Bruk

AA301 Smoothing Agent er spesielt utviklet for etterbehandling av illbruck fugemasser. Det kan sprayes på eller dyppes i glitteverktøyet. Fortynning med vann er ikke nødvendig.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

AA300 er ikke merkepliktig og omfattes ikke av forordningen om farlige stoffer. Sikkerhetsdatabladet i henhold til 1907/2006/EF er tilgjengelig på forespørsel for profesjonelle brukere.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Klar til bruk
  • pH-nøytral
  • Luktsvak
  • Gir fugemassen en glatt og jevn finish
  • Praktisk sprayflaske
AA301 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad