Explore our brands
Zpeť na zoznam produktov

AT140
Primer na savé podklady

Impregnácia na zlepšenie priľnavosti hybridných tmelov a lepidiel na savé povrchy.

Aplikácia

Impregnácia na zlepšenie priľnavosti hybridných tmelov a lepidiel na savé povrchy, viď Tabuľku priľnavosti v technických listoch hybridných produktov. Na základe skutočnosti, že jednotlivé podkladové plochy sú v praxi často odlišné, je nutné chápať odporúčania na použitie impregnácie iba ako návrh pre vlastné skúšky priľnavosti. V každom prípade by skúšky priľnavosti mali byť urobené pri všetkých dôležitých akciách a projektoch.

 • odvetranie iba 30 minút
 • jedna impregnácia na celý rad savých stavebných podkladov
 • veľmi ľahká manipulácia s balením s objemom 500 ml

Spracovanie

 • Nanášajte úsporne štetcom na čistý, nosný podklad bez prachu a námrazy
 • Okamžite po ukončení aplikácie prípravku dobre uzavrite nádobu
 • Prípravok uchovávajte v suchu

Doba odvetrania

 • Odporúčaná doba na odvetranie impregnácie je cca 30 minút pri teplote 23 °C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu
 • Táto doba sa môže významne predĺžiť pri spracovaní impregnácie pri nízkej teplote
 • Zvýšením teploty je naopak možné čas potrebný na odvetranie skrátiť
 • Tmel alebo lepidlo musí byť na impregnovaný podklad aplikované najneskôr 1 hodinu od aplikácie AT140

Forma dodania

Plechová dóza s objemom 500 ml

Dôležité upozornenie

 • Opakované používanie môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky
 • Vdychovanie výparov môže spôsobiť ospalosť a závraty
 • Uchovávajte mimo dosahu detí
 • Pri požití okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie 
 • Používajte iba v dobre vetraných priestoroch
  K STIAHNUTIU

  Vyhldavač produkto

  Oblasť použitia
  Produktová skupina