Kalkulátor SY002 LITE


Výpočet spotreby profilov, kotviacich a tesniacich komponentov k predsadenému systému SY002 LITE. Kalkulátor je vo forme zošitu EXCEL.