Technický servis Tremco CPG

Technické poradenstvo a školiace programy


Projekcia

Dôkladná znalosť problematiky montáže otvorových výplní nás zaväzuje k poskytovaniu ďalších súvisiacich odborných služieb, do ktorých spadá projekcia. Správne vypracovanie detailu s navrhnutým utesnením pripojovacej škáry môže byť pre mnoho projektantov záťažou. Pre nás je to denná rutina.

V rámci bezplatnej podpory poskytujeme:

  • Návrhy utesnenia škár na obvodovom plášti budov
  • Tepelnotechnické výpočty
  • Tvorba detailov v Autocad
  • Konzultácie

Technický servis

Nájsť to správne riešenie, zladiť rôzne systémy do funkčného celku a všetko obhájiť u investora. To je len všeobecne popísaná úloha technického servisu Tremco CPG. V praxi si zakladáme na úzkej komunikácii so zákazníkom, pretože vieme, aké problematické bývajú niektoré stavebné detaily a aká kriticky dôležitá je okamžitá pomoc. Servisnej podpore prikladáme rovnakú váhu ako našim produktom, čo je jedným z dôvodov, prečo sme v nej najlepší.

V rámci bezplatnej podpory poskytujeme:

  • Asistencia pri realizáciách
  • Stavebný dohľad
  • Produktové konzultácie
  • Obchodné poradenstvo
  • Technické návrhy a riešenia
montazokna_img

Externé technické portály

Prejsť na sekciu
Certification

Certifikačný program

Systém na udeľovanie profesijných certifikácií pre montáž systému illbruck i3

Prejsť na Certifikačné programy