Montáž okien podľa STN 73 3134

O správnej montáži hovoríme vtedy, ak bolo okno nainštalované do otvoru v súlade s platnou technickou vykonávacou normou (STN 73 3134). Jednoducho povedané, okrem bezchybného ukotvenia okna je nevyhnutné tiež zaistiť utesnenie tzv. pripojovacej škáry, teda priestoru medzi okenným rámom a ostením


Okno_tp652

To sa niekedy zámerne a niekedy zase mylne vykonáva „iba“ montážnou penou. Tento fatálny omyl potom vedie k postupnému zatekaniu dažďovej vody do interiéru, k vlhnutiu ostenia ak vzniku plesní. Každá PUR pena je totiž veľmi nasiakavým materiálom a rýchlo degraduje na slnku, to poznáme obvykle podľa hrdzavej farby. Preto je nutné tento tepelný izolant chrániť špeciálnymi fóliami.

Prečo mať kvalitne namontované okno?

  • Legislatívny predpis STN 73 3134 - Okná a vonkajšie dvere - Požiadavky na zabudovanie
  • Zamedzenie výskytu plesní v ostení okna
  • Zamedzenie vzniku tzv. chladných rohov
  • Zamedzenie preťahovania vzduchu medzi rámom a ostením
  • Zachovanie dlhej životnosti okna

Prejsť na tesniace systémy illbruck pre montáž okien