Bezpečné používanie izokyanátov

Nové obmedzenie týkajúce sa využitia izokyanátov bolo zverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 4. augusta 2020. toto nariadenie sa zameriava na respiračné a kožné senzibilizácie, ktoré môžu byť spôsobené izokyanátmi, a vyžaduje <br/>školenie<br/> pred použitím príslušných produktov obsahujúcich izokyanáty.


Aby pracovníci mohli aj naďalej bezpečne pracovať s izokyanátmi, budú od 24.augusta 2023 a následne každých 5 rokov povinné školenia pre profesionálnych a priemyselných aplikátorov produktov s obsahom izokyanátov, ktorých celková koncentrácia výrobku má hladinu >0,1%. V našom sortimente sa jedná o výrobky na báze polyuretánu.

Chcem viac informácií