Rozšírenie pre systémy SY001 PRO a SY002 LITE

PR015 je špeciálna doska vyrobená z PUR recyklátu slúžiaca ako rozšírenie existujúcich predsadených systémov SY001 PRO a SY002 LITE, kedy je obmedzený priestor na obvodovom murive alebo stropnej doske, a kedy prekáža napr. izolačná fólia, tepelná izolácia, omietka, balkóny a pod.


Doska PR015, ktorá spolu s lepidlami a kotviacimi elementmi vytvára systém s označením SY003, slúži na bezpečné upevnenie a utesnenie okenných a dverových prvkov v úrovni ETICS - vonkajší kontaktný zatepľovací systém. Dosky sa lepia pomocou lepidla SP351 na nosný konštrukčný podklad (betón). Všetky vznikajúce sily ako zaťaženie vetrom, vlastná hmotnosť a prípadné ďalšie zaťaženie sa tak prenášajú lineárne na nosný stavebný diel alebo do neho. To umožňuje prenos celkovo oveľa vyšších zaťažení ako pri čisto skrutkovaných systémoch.