Systém predsadenej montáže okien SY002 LITE

Ľahčený plne kotvený systém vyloženia okna do fasádnej tepelnej izolácie.


sy002_touskov

Ľahčený stavebnicový systém predsadenej montáže okna SY002 LITE

Systém predsadenej montáže okna SY002 LITE rozširuje rokmi preverenú a spoľahlivú zostavu SY001využívajúce nosné profily z materiálu Purenit.
Verzia LITE je postavená na ľahčených profiloch z materiálu polystyrol, ktoré plnia ako nosnú, tak aj zatepľovaciu úlohu. Práca s týmto systémom je preto oveľa jednoduchšia a vzhľadom na minimálnu hmotnosť profilov aj pracovne príjemnejšia.

Komfort a spoľahlivosť

Nosné profily sú vyrábané z ľahkého, ale pritom veľmi tvrdého polystyrolu, vážiaceho len niekoľko gramov. Preprava profilov, rovnako ako manipulácia pri montáži nebola nikdy komfortnejšia.

Nulová chybovosť

Každý nosný profil je vybavený predvŕtanými dierami pre skrutky s odporúčanými rozostupmi 10 cm. Pri montáži nie je nutné nič odmeriavať a nemožno tak urobiť chybu.

Jednoduché nastavovanie

Profily je možné efektívne nastavovať vďaka ukončovacím zámkom na každej strane. Zámky zaručujú rovinnosť spojených profilov.

Plne certifikovaný systém

SY002 LITE je tradične plne certifikovaný od renomovaných nemeckých autorít ako IFT Rosenheim, MPA Bau Hannover a DIBT.

SY002 LITE - Príklad s vyložením 80 mm

  1. Nosný profil PR150 š. 80 mm
  2. Skrutka B-FK-T30
  3. Lepiaci tmel illbruck SP351
  4. Komprimačná páska TP654SY002 LITE - Príklad s vyložením 200 mm

  1. Nosný profil PR150 š. 200 mm
  2. Skrutka B-FK-T30
  3. Lepiaci tmel illbruck SP351
  4. Komprimačná páska TP654

Komponenty systému