Fasádne systémy

Absolútna ochrana pred poveternostnými vplyvmi.


facades

Rastrové fasády sú v posledných desiatich rokoch najčastejšie používaným ľahkým obvodovým plášťom pri výstavbe moderných budov. Sú tvorené hliníkovou konštrukciou, zloženou zo stĺpikov a vodorovných priečnikov, do ktorej sa vkladajú výplňové prvky akými sú sklenené tabule, okenné výplne alebo plné tepelnoizolačné dosky. Celý takto vytvorený plášť je nutný kompletne utesniť proti poveternostným vplyvom.

Nižšie zobrazené systémové riešenia illbruck sú iba modelovými príkladmi najčastejších konštrukčných detailov. Celý rad riešení je obvykle navrhovaný na mieru konkrétnemu projektu.

Tesniaci systém pre rastrové fasády

Utesnenie konštrukcie k stropnej doske

 1. illbruck ME210
 2. Tepelná izolácia
 3. illbruck ME220

Systém sa skladá z osvedčených a robustných EPDM fólií, ktoré sú vo variantoch základných (lepí sa lepidlom illbruck OT015), celoplošne samolepiacich (označenie VV) a so samolepiacimi pruhmi (označenie SV).

Utesnenie konštrukcie k stĺpiku

 1. illbruck ME220
 2. Tepelná izolácia
 3. illbruck ME210

Systém sa skladá z osvedčených a robustných EPDM fólií, ktoré sú vo variantoch základných (lepí sa lepidlom illbruck OT015), celoplošne samolepiacich (označenie VV) a so samolepiacimi pruhmi (označenie SV).

Napojenie interiérovej priečky ku konštrukcii

 1. illbruck TP300
 2. illbruck SP525

Riešenie pomocou tandemu komprimačnej impregnovanej pásky illbruck TP300 a vysoko kvalitného pohľadového fasádneho tmelu illbruck SP525.

Uzavretie spodnej časti konštrukcie

 1. illbruck ME220
 2. Tepelná izolácia
 3. illbruck ME110 Bitumen HDPE
 4. Hydroizolácia

Napojenie fasádneho plášťa k vonkajšej konštrukcii. Utesnenie pomocou EPDM fólie s vnútornou parotesnou bitúmen HDPE fóliou.

Tesniaci systém pre terčové fasády

Utesnenie škár medzi sklenenými dielcami

 1. illbruck FS500
 2. Tepelná izolácia
 3. illbruck TN133
 4. Hydroizolácia

Systém je tvorený vysoko kvalitným a rokmi prevereným tmelom a tesniacim PE povrazcom.

Tesniaci systém pre posuvné atypické prvky

Utesnenie škár podlahovej časti balkónovej otvorovej výplne

 1. illbruck ME220
 2. illbruck ME210
 3. illbruck FM330
 4. illbruck SP525 + TN133

Tento veľmi exponovaný detail je riešený robustným systémom zloženým z EPDM fólií, elastickej PUR peny a kvalitným fasádnym tmelom.

Utesnenie spár podlahovej časti posuvných dverí

 1. illbruck ME220
 2. Podlahový profil
 3. illbruck ME210

Typické riešenie pre napojenie posuvných dverí s vonkajšími konštrukciami. Osvedčené riešenie pomocou fólií EPDM.

Tesniaci systém pre prevetrávané fasády

Vodotesné zaistenie fasádnej konštrukcie - drevostavba

 1. illbruck ME011
 2. illbruck ME315
 3. illbruck OT301

Detail prevetrávanej fasády na drevostavbe. Riešenie pomocou UV stabilnej fasádnej membrány a doplnkovými komponentmi na prelepovanie.

Vodotesné zaistenie fasádnej konštrukcie - monolit

 1. illbruck ME010
 2. illbruck ME315

Prevetrávaná fasáda na monolitickej stavbe. Vodotesné zaistenie pomocou trvale UV stabilnej membrány s triedou horľavosti B1.