Systém predsadenej montáže okien SY001 PRO

Najpreferovanejší plne lepený predsadený systém od roku 2012.


pmo_dojacek

Pasívne a nízkoenergetické štandardy, rovnako ako sprísňujúca sa legislatíva v oblasti energetickej náročnosti budov, sú stimulom pre všetkých inovátorov zaoberajúcich sa problematikou utesňovania. Novým systémom predsadenej montáže okien, teda usadenia okna do priestoru fasádnej izolácie, dokazuje Tremco CPG opäť svoje prvenstvo. Celý systém je založený na komponentovom princípe, jednoduchosti a tradičnej funkčnosti. Ako jediný spĺňa najvyššie nároky zo strany legislatívy, investorov a montážnych firiem.

Jednoduché stavebnicové riešenie

Komponentový systém predsadenej montáže illbruck je založený iba na lepení. Na to bol testovaný a posudzovaný v renomovaných inštitútoch ift Rosenheim a MPA Hannover. Výsledky týchto skúšok sú súčasťou ETA schválenia, ktorým je systém vybavený. Nenájdeme tu žiadne potenciálne tepelné vodiče, ktoré by znižovali účinnosť riešení. Mechanické zaistenie sa v systéme aplikuje len ako pomocné, nie ako nosné.

Ako to funguje?

Pri systéme illbruck nesie hlavnú záťaž nosný profil PR007. Profil je ľahký, ľahko rezateľný a zároveň dostatočne tuhý a pevný na prenesenie hmotnosti okna. Veľkou výhodou montáže profilu PR007 je kombinovaný spôsob fixácie. Jedná sa o kombináciu lepenia s pomocou extrémne výkonného lepidla illbruck SP340 a poistného kotvenia. Takýmto spôsobom je dosiahnutá maximálna únosnosť spoja (min.200 kg na bežný meter) a tesnosť profilu PR007 voči stavbe.

Okno je následne upevnené do rámu, tvoreného profilmi PR007, pomocou bežných skrutiek, ktoré sú na to určené. Kombinovaný spôsob fixácie nosného profilu PR007 je rýchly a jednoduchý. Spoločne s ďalším systémovým zatepľovacím profilom PR008 prináša veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti detailu.

Upevnenie predsadeného rámu na okno

Kompletizácia predsadeného systému illbruck je jednoduchá ako detská stavebnica.Jednotlivé nosné profily sa prilepia, špeciálnym lepidlom illbruck SP340, na stenu.Takto navrhnutý systém upevnenia dovoľuje prenesenie všetkých pôsobiacich síl do veľkej podkladovej plochy, čo umožnuje systému prenášať vysoké zaťaženia bez rizika poškodenia alebo vylomenia podkladu. Tým odpadá nutnosť dôsledne posudzovať únosnosť mechanických kotiev a ich vzdialenosť od okrajov. Kotvy slúžia iba ako sekundárne istenie profilov, aby bola dosiahnutá čo najvyššia bezpečnosť systému a užívateľského komfortu pri samotnej montáži profilov.

Utesnenie pripojovacej škáry v hotovom ráme

Utesnenie škáry medzi vsadeným oknom a predsadeným rámom je veľmi jednoduché a rýchle: použije sa komprimačná páska TP652 illmod Trio+, ktorá predstavuje kompletný trojvrstvový tesniaci systém. Páska sa aplikuje na okenný rám, ktorý je potom do predsadeného rámu vložený. Páska potom pozvoľna expanduje a vyplní celú škáru. Vodorovná škára u parapetnej roviny sa navyše zaistí hydroizolačnou samolepiacou fóliou Twinaktiv ME508.

Prečo montovať okno do tepelnej izolácie?

  • Nulové tepelné mosty
  • Nevyhnutnosť pri nízkoenergetických a pasívnych domoch
  • Zachovanie prirodzeného vzhľadu okna aj pri použití silných fasádnych izolácií

Jeden systém, 3 rôzne varianty vyloženia

Vyloženie 35 mm s nosným hranolom PR011

Ak je plánovaná montážna poloha okna napolovicu v zadnom murive a napoly v rovine izolácie, dochádza k problémom pri upevnení a utesnení. Montážne skrutky okna sa nedajú použiť, pretože by museli byť veľmi husto naskrutkované na vonkajšej hrane otvoru hrubej stavby – požadované vzdialenosti od kraja by nevyhovovali.

Typická situácia na použitie kovových príložiek, pomocou ktorých je však dosahovaná len nízka tuhosť. Na utesnenie sa väčšinou udáva len jedna cca 4 cm široká kontaktná plocha. Tento problém sa dá ľahko vyriešiť pomocou nosného hranola PR011 o šírke 35 mm, ktorý sa aplikuje zvonku na stenu.

Hranol zväčšuje kontaktnú plochu utesnenia, takže toto môže byť vykonané jednoducho a spoľahlivo pomocou TP652 illmod trioplex+. Prostredníctvom podporného efektu hranola v spojení s veľmi pevným lepidlom SP340 je problém príliš malých vzdialeností k okraju pri použití rámových skrutiek vyriešený.

Vyloženie 90 mm s nosným hranolom PR007

Pri tomto systémovom variante, zavedenom na jar 2012, je rám tvorený trojhranným profilom s tupými hranami. Toto sa osvedčilo najmä pri fasádach vykonaných pomocou integrovaného systému tepelnej izolácie.

Použitie izolačného klinu PR008, špeciálne vyvinutého na napojenie na následné murivo, zvyšuje tepelnú izoláciu. Tisíce metrov rámu, ktoré boli doteraz zabudované, udávajú bezpečnosť systému, ktorý slúžil ako základňa pre vývoj systémových typov 1 a 3.

Vyloženie 120 - 200 mm s nosným L profilom PR010

Systémový variant s rámom v tvare L je vhodný pre najväčšie vyloženie okna a je k dispozícii v rozmeroch od 120 až do 200 mm.

Noha uholníka (plocha, ktorá dolieha na surovú stavbu) je široká 120 mm a ponúka tým ideálne pákové pomery. Okrem nalepenia musí byť každý uholník mechanicky zaistený pomocou skrutiek.

Komponenty systému