Certifikačný program

Systém na udeľovanie profesijných certifikácií pre montáž systému illbruck i3


CChcete získať kvalifikáciu a praktické schopnosti pre montáž tesniaceho systému illbruck i3? Poďme sa dohodnúť na termíne! Školenie prebieha v našich školiacich priestoroch v Ladomerskej Vieske. Základné školenie zaberie max. pol dňa. Vyššie stupne potom celý deň. Súčasťou je aj praktický nácvik na našej cvičnej stene.

Základný certifikačný program, ktorý zdokonalí odborné vedomosti v montáži okien podľa normy STN 73 3134

Ako získať certifikát

Absolvovanie školenia o systéme a materiáloch illbruck i3 a ich aplikáciu. Školenie prebieha v mieste pôsobnosti zákazníka a vykonáva ho obchodno-technický poradca. Certifikát je udeľovaný na spoločnosť a konkrétne meno školenej osoby.

Časová náročnosť: 1/2 dňa

Poplatok za certifikáciu: Zadarmo

Platnosť certifikátu:5 rokov

Pokročilý certifikačný program, vďaka ktorému získate predovšetkým kvalitné praktické zručnosti v montáži okien so systémom illbruck i3.

Ako získať certifikát

Absolvovanie teoretického aj praktického školenia o systéme a materiáloch illbruck i3. Školenie prebieha v školiacich priestoroch spoločnosti Tremco CPG a vykonáva ho obchodno-technický poradca a technik. Časť praktického školenia je venovaná individuálnemu cvičeniu.

Časová náročnosť: 1 deň

Poplatok za certifikáciu: 30 Eur bez DPH / účastník

Platnosť certifikátu: 2 roky s možnosťou bezplatného obnovenia

Expertný certifikačný program, ktorý z vás urobí fundovaného odborníka na montáž otvorových výplní.

Ako získať certifikát

  • Držanie certifikátu kategórie MASTER
  • Preukázateľné výsledky správnej montáže aspoň z 3 stavieb
  • Prvá stavba sa predvádza priamo pod dozorom nášho technika
  • Pri ostatných dvoch stavbách prebieha spätná kontrola naším technikom

Poplatok za certifikáciu: 50 Eur bez DPH / účastník

Platnosť certifikátu: 2 roky s možnosťou bezplatného obnovenia; kontrola 1 stavby