Odborný portál pre montáž otvorových výplní


Nezávislý odborný portál venujúci sa problematike montáži otvorových výplní. Nájdete tu platnú legislatívu, tematické články a poradňu.
V kapitole Detaily nájdete 25 typických detailov osadenia okien a riešení pripojovacej škáry systémom illbruck i3.