Explore our brands
Zpět na seznam produktů

AA290
PUR čistič

Aplikace

illbruck AA290 PUR čistič je určen k čištění pistolových adaptérů určených pro aplikaci polyuretanových pěn. Čistič lze používat jako sprej pro odstranění vnějších zbytků nevytvrzeného polyuretanového prepolymeru na potřísněných podkladech nebo lze našroubovat na vrchní část pistolového adaptéru a použít pro vyčištění jeho vnitřních částí. Kromě toho může být AA290 využit k odstranění čerstvých nátěrů, zbytků vosku, mastnoty, oleje a lepidel.

 • snadná aplikace
 • se závitem na pistoli i s klasickou sprejovou tryskou

Zpracování

 • Sejměte prázdnou dózu s polyuretanovou pěnou.
 • Našroubujte na pistolový adaptér illbruck PUR čistič.
 • Několikrát stiskněte spoušť, aby se pistole naplnila čističem.
 • Ponechejte působit čistič v pistoli cca 15 minut.
 • Znovu stiskněte spoušť a důkladně vyprázdněte pistole.
 • Odšroubujte čistič z pistolového adaptéru.
 • Nasaďte na čistič sprejovou trysku a důkladně očistěte vnější části pistole od zbytků pěny.
 • Šroubový závit a adaptér vysušte

Použití jako sprej

 

 • Nasaďte sprejovou trysku na ventil dózy.
 • Natočte trysku správným směrem na znečištěný povrch.
 • Stiskněte trysku prstem a držte stisknutou dle potřeby.
 • Po použití trysku sejměte

Popis

Speciální čisticí prostředek na bázi acetonu.

Forma dodání

 • Aerosol vybavený sprejovou tryskou a závitem pro zašroubování na pistolový adaptér.
 • Plechová dóza s plněním 500 ml
 • Barva: čirá
 • 12 ks v kartónu

Důležité upozornění

Při aplikaci nekuřte. Částečně vyprázdněnou dózu s pěnou nechávejte našroubovanou na pistoli. Nikdy nečistěte NBS pistoli vodou! Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevylévejte do kanalizace. Nádobka je
pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Další informace najdete na etiketě produktu a v bezpečnostním listu.

  Ke stažení

  Vyhledávač produktů

  Oblast použití
  Produkty