Tiráž


Všechna práva on-line prezentace Tremco CPG zůstávají vyhrazena. Neautorizované kopírování a použití obsahů a obrázků společnosti Tremco CPG Germany GmbH. je zakázáno. Obsahy internetové stránky společnosti Tremco CPG Germany GmbH. smějí být využívány výhradně pro osobní potřebu. Kopírování, rozmnožování nebo změna internetové stránky Tremco CPG Germany GmbH. je zakázáno. Tremco CPG Germany GmbH. nepřebírá žádné záruky za možnosti přístupu nebo kvalitu přístupu a způsob zobrazení. Společnost Tremco CPG Germany GmbH. není zodpovědná za obsahy odkazovaných stránek mimo on-line prezentaci Tremco CPG Germany GmbH. Zobrazovaná nabídka produktů a služeb, jakož i technické údaje odpovídají aktuálnímu stavu v Německu, změny a omyly jsou vyhrazeny.

Ručení za obsahy

Obsahy našich stránek byly sestaveny s největší pečlivostí. Za správnost, kompletnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme přebírat žádnou záruku. Jako společnost nabízející služby jsme podle § 7 odst. 1 TMG zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až 10 TMG však nejsme, jako společnost nabízející služby, povinni kontrolovat nebo podle okolností zkoumat předané nebo uložené cizí informace, které ukazují na protizákonnou činnost. Povinnosti k odstranění nebo zablokování užívání informací podle všeobecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Toto ručení je však možné až od okamžiku znalosti konkrétního porušení práv. Při získání znalosti odpovídajících porušení práv obratem obsahy odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádné záruky. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný nabízející nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky budou v okamžiku odkazování prověřeny na možná porušení práv. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku odkazu rozpoznatelné. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však bez konkrétních vodítek porušení práv není možná. Při zjištění porušení práv budou takovéto odkazy okamžitě odstraněny.

Autorské právo

Provozovateli stránek vytvořené obsahy a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, přepracování, rozšiřování a jakýkoli způsob zhodnocení nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé nekomerční použití. Pokud obsahy na těchto stránkách nebyly vytvořeny provozovatelem, jsou zohledněna autorská práva třetích stran. Zejména jsou takto označeny obsahy třetích stran. Pokud byste si přesto povšimli porušení autorských práv, prosíme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení práv okamžitě takovéto obsahy odstraníme.

Zodpovědnost za obsah:
Tremco CPG Germany GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
DE-51149 Köln
T. +49 2203 57550 0
F. +49 2203 57550 90
www.cpg-europe.com
Commercial Register: Amtsgericht Köln HRB 74090
Location: Cologne
VAT Reg. No.: DE114222153

Managing Directors: Walter Geyer, Daniel Johnson, Markus Müller