AA290 PUR čistič

Jaký produkt hledáte?

Více informací? Kontaktujte nás

Speciální čistič k čištění aplikačních pistolí na PUR pěny.

Použití/účel

illbruck AA290 PUR čistič je určen k čištění pistolových adaptérů určených pro aplikaci polyuretanových pěn. Čistič lze používat jako sprej pro odstranění vnějších zbytků nevytvrzeného polyuretanového prepolymeru na potřísněných podkladech nebo lze našroubovat na vrchní část pistolového adaptéru a použít pro vyčištění jeho vnitřních částí. Kromě toho může být AA290 využit k odstranění čerstvých nátěrů, zbytků vosku, mastnoty, oleje a lepidel.

Upozornění

Při aplikaci nekuřte. Částečně vyprázdněnou dózu s pěnou nechávejte našroubovanou na pistoli. Nikdy nečistěte NBS pistoli vodou! Používejte pouze v dobře větraných prostorách. Nevylévejte do kanalizace. Nádobka je
pod tlakem: nevystavujte slunečnímu záření a teplotám nad 50°C. Další informace najdete na etiketě produktu a v bezpečnostním listu.

  • snadná aplikace
  • se závitem na pistoli i s klasickou sprejovou tryskou
  • odolnost vůči UV, povětrnosti a řadě chemikálií
MSDS_AA290_cz.pdf Bezpečnostní listy
AA290-datasheet csCZ v1.pdf TDS