Ochrana údajů


RPM International Inc. 
Oznámení o ochraně osobních údajů
Poslední aktualizace: 10. dubna 2023

RYCHLÉ ODKAZY

Osobní údaje, které shromažďujeme
Soubory cookie a sledování
Použití vašich údajů
Sdílení vašich údajů
Uchovávání vašich údajů
Přenos vašich údajů
Zabezpečení vašich informací
Recenze produktů
Vaše povinnosti
Odhlášení e-mailového marketingu
Biometrické informace
Programy odměn
Akce a telekonference
Změny těchto zásad ochrany osobních údajů
Jak nás kontaktovat

PRÁVA NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ V JURISDIKCI

Práva na ochranu osobních údajů v Kanadě 

Práva na ochranu osobních údajů v EU, Švýcarsku a Spojeném království

Práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Práva na ochranu osobních údajů státu Nevada

Práva na ochranu osobních údajů ve Virginii

RPM International Inc. a její přidružené společnosti, dceřiné společnosti a provozní společnosti (dále jen „společnost“, „nás“, „my“) rozumí důležitosti ochrany vašeho soukromí a tyto zásady ochrany osobních údajů stanoví, jak zpracováváme osobní údaje. Popisují mimo jiné typy osobních údajů, které shromažďujeme, účely, pro které je používáme, typy třetích stran, se kterými je sdílíme, a práva a povinnosti, které můžete mít v souvislosti s nimi. 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které nám poskytnete, když (i) navštívíte jakékoli webové stránky nebo pracujete se softwarem, který vlastníme, licencujeme nebo jinak provozujeme, a které odkazují na tyto zásady ochrany osobních údajů (jednotlivě „stránky“), (ii) zakoupíte nebo přijmete produkty, zboží nebo služby prostřednictvím těchto stránek nebo (iii) navštívíte naše kanceláře nebo se s námi jinak spojíte či s námi budete spolupracovat. Pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů budou stránky a všechny produkty, zboží a služby prodávané nebo poskytované společností prostřednictvím stránek souhrnně označovány jako „služby“. 

PEČLIVĚ SI PROSÍM PŘEČTĚTE TYTO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ, PROTOŽE POPISUJÍ VAŠE PRÁVA, POVINNOSTI A ZÁVAZKY. PŘÍSTUPEM KE SLUŽBÁM NEBO JEJICH POUŽÍVÁNÍM NEBO JINÝM POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ SPOLEČNOSTI A VEŠKERÝMI PLATNÝMI ZÁSADAMI POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIE NA WEBU. 

Pro přístup ke službám musíte být starší osmnácti (18) let. Společnost RPM International Inc. má sídlo ve Spojených státech a osobní údaje, které jí poskytnete, mohou být zpracovány a uloženy ve Spojených státech a dalších jurisdikcích. Další informace o našich postupech při přenosu údajů naleznete v části 9 (Uchovávání a lokalizace údajů). 

 1. Rozsah

Ve většině případů se tyto zásady ochrany osobních údajů vztahují na osobní údaje, které společnost obdrží během svých obchodních operací jako „správceúdajů“.  To znamená, že určujeme účel a prostředky zpracování takových osobních údajů. Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů termín „osobní údaje“ znamená jakékoli informace, které samostatně nebo ve spojení s jinými informacemi nebo údaji identifikují fyzickou osobu nebo jsou s ní spojeny a které podléhají nebo jsou jinak poskytovány na základě zákona, zákona nebo nařízení o ochraně osobních údajů. Pojem „osobní údaje“ nezahrnuje anonymizované nebo deidentifikované údaje, které nelze připsat konkrétní osobě, domácnosti nebo zařízení a které jinak nepodléhají zákonu, zákonu nebo nařízení o ochraně údajů. Společnost může osobní údaje anonymizovat nebo deidentifikovat a tyto údaje nepodléhají těmto zásadám ochrany osobních údajů a společnost může tyto údaje použít k jakémukoli účelu.  V některých případech může společnost obdržet vaše osobní údaje jako „zpracovatel údajů“.  To znamená, že účel a prostředky zpracování takových osobních údajů určuje jiná strana.  V takových případech bude společnost zpracovávat vaše osobní údaje pouze na základě písemných pokynů správce údajů a v rozsahu přiměřeně nezbytném nebo vhodném pro poskytování služeb, kterým je společnost pověřena, včetně přenosu osobních údajů do třetích zemí, pokud zákony o ochraně osobních údajů, kterým společnost podléhá, nestanoví jinak.

 1. Typy a kategorie osobních údajů, které shromažďujeme

Společnost shromažďuje osobní údaje za účelem poskytování našich služeb, dodržování našich zákonných povinností, prosazování našich obchodních zájmů a z dalších důvodů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud společnosti neposkytnete osobní údaje, nemusíme být schopni vám poskytovat služby nebo dokončit vámi požadovanou transakci. Obecně platí, že během našich obchodních operací shromažďujeme následující typy a kategorie osobních údajů:

Osobní údaje

Kategorie

Popis/Příklady

Osobní identifikátory

Identifikátory, jako je vaše jméno, přezdívka, dodací adresa, e-mailová adresa, název účtu, telefonní číslo, identifikační číslo zákazníka.

Registrační údaje

Informace poskytnuté při registraci účtu pro používání Stránek, včetně uživatelských jmen a hesel.

Online identifikátory (více informací viz „Technické údaje“ níže)

Trvalé identifikátory, které lze použít k rozpoznání vás nebo vašeho zařízení v průběhu času a napříč různými službami, včetně identifikátoru zařízení, adresy internetového protokolu (IP), souborů cookie, majáků, pixelových značek, identifikátorů mobilní reklamy a podobných technologií.

Obchodní informace

Záznamy o službách, které jste zakoupili, získali nebo uvažovali, nebo vaše historie nákupů nebo konzumace nebo tendence týkající se našich služeb.

Obchodní kontaktní údaje

Informace týkající se zaměstnanců, vlastníků, ředitelů, vedoucích pracovníků nebo dodavatelů organizace třetí strany (např. obchodní, firemní, partnerské, výhradní vlastnictví, neziskové nebo vládní agentury), se kterou provádíme nebo případně provádíme obchodní aktivity.

Zdravotní údaje

Můžete nám poskytnout zdravotní informace v případě, že vy nebo třetí strana utrpíte zranění nebo onemocnění při návštěvě našich fyzických míst nebo prostor nebo při používání našich služeb.

Marketingové a komunikační údaje

Informace týkající se vašich marketingových preferencí a vašich odběrů našich publikací a upozornění.

Údaje o internetu a elektronické síti

Údaje týkající se vašeho přístupu na stránky nebo jejich používání, včetně historie procházení, historie vyhledávání a informací týkající se vaší interakce se stránkami nebo reklam vložených na stránky nebo jiné webové stránky třetích stran, a informace odvozené z jakéhokoli zařízení, které se připojuje k našim službám Wi-Fi.

Vaše zpětná vazba

Informace, které poskytnete o našich službách, mohou zahrnovat údaje shromážděné z průzkumů nebo recenzí společnosti, které jste poskytli.

Informace o návštěvníkovi

Informace, které jednotlivec poskytuje při návštěvě kteréhokoli z našich fyzických míst nebo prostor, včetně protokolů a registrů návštěvníků, informací o vozidle a parkování.

Video a obrázky

Za určitých okolností nám můžete poskytnout obrázky (např. vaše používání služby) nebo vás můžeme nahrávat prostřednictvím videokamery (např. místních bezpečnostních systémů) nebo prostřednictvím video telekonference. 

Geolokační údaje

Informace o obecném městě, státu nebo regionu, ve kterém se uživatel stránek nachází.

Údaje o profesi nebo zaměstnání

Pokud se ucházíte o zaměstnání ve společnosti, shromažďujeme informace uvedené v životopise, životopisu, průvodním dopise a podobné dokumentaci, včetně kontaktních údajů, historie zaměstnání, dovedností nebo kvalifikací, úrovně vzdělání, odměn a preferencí ohledně benefitů, trestního rejstříku, úvěrové historie a podobných údajů a informací poskytnutých o vašich referencích nebo jimi poskytnutých. 

Závěry

Závěry vyvozené z některých zde uvedených kategorií osobních údajů a použité k vytvoření spotřebitelského profilu odrážejícího vaše nákupní a marketingové preference, charakteristiky a chování.

 1. Technické údaje

Při přístupu na Stránky shromažďujeme určité údaje automaticky pomocí technických prostředků a nástrojů. Společnost nebo její poskytovatelé služeb mohou čas od času vydat souhrnné a deidentifikované zprávy odvozené z těchto technických informací a informací o používání (například zveřejněním zprávy o trendech používání našich stránek nebo platforem poskytovatele služeb). Tyto údaje se týkají vašeho zařízení a vašich zkušeností na webu a dalších webových stránkách, včetně následujících:

 Údaje o používání a zařízení.Když přistupujete na stránky a používáte je, automaticky shromažďujeme podrobnosti o vašem přístupu na stránky a jejich používání, včetně údajů o provozu, protokolů používání a dalších komunikačních údajů a zdrojů, ke kterým přistupujete a které používáte na stránkách nebo jejich prostřednictvím (např. historie procházení, historie vyhledávání). Můžeme také shromažďovat informace o vašem zařízení a připojení k internetu, včetně jedinečného identifikátoru zařízení (např. typ zařízení, IMEI, Wi-Fi MAC, IP adresa), operačního systému, typu prohlížeče a informací o mobilní síti. Web může shromažďovat „diagnostická“ data související s vaším používáním Webu, jako jsou data o havárii a protokoly, údaje o výkonu (např. doba spuštění, rychlost zavěšení nebo spotřeba energie) a jakákoli další data shromážděná pro účely měření technické diagnostiky. 

 Soubory cookie a sledovací údaje.Na webu používáme soubory cookie a další sledovací technologie. Soubor cookie je malý soubor umístěný ve vašem chytrém telefonu nebo jiném zařízení. Některé soubory cookie můžete odmítnout aktivací příslušného nastavení na svém chytrém telefonu nebo zařízení nebo změnou předvoleb souborů cookie na webu. Pokud však zakážete určité soubory cookie, některé části webu mohou být nedostupné nebo nemusí správně fungovat. Kromě toho mohou Stránky obsahovat malé elektronické soubory známé jako webové majáky (označované také jako průhledné gify, pixelové tagy a jednopixelové gify), které nám umožňují analyzovat data o vašem používání Stránek (např. zaznamenávání oblíbenosti určitého obsahu a ověřování integrity systému a serveru). Stránky mohou shromažďovat údaje o reklamách, které jste viděli nebo najali. Další informace naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Monitorování pracoviště.Používáme také soubory cookie a další sledovací technologie na těchto stránkách k monitorování a zaznamenávání veškerých aktivit a komunikace na těchto stránkách, z nich a na nich, abychom chránili, vylepšovali a analyzovali jejich používání a pro další účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Aby se předešlo pochybnostem, tímto berete na vědomí, souhlasíte a souhlasíte s takovým sledováním a zaznamenáváním.

 1. Zdroje informací

První strana / přímé vyzvednutí.Osobní údaje shromažďujeme přímo od vás, když používáte naše služby (např. registrace účtu, dokončení nákupů, registrace k odběru), když poskytujete kontrolu produktů (jak je definováno níže) nebo když se s námi přímo spojíte, například když navštívíte naše kanceláře nebo prostory nebo nás jinak kontaktujete.

Automatické vyzvednutí.Informace a údaje, jako jsou údaje o používání a soubory cookie, můžeme shromažďovat automatizovanými prostředky při používání těchto stránek (viz „Technické údaje“ výše).

Zdroje třetích stran.V souladu s platnými právními předpisy může společnost shromažďovat vaše osobní údaje od třetích stran, jako jsou veřejně dostupné databáze, reklamní společnosti, webové stránky a aplikace sociálních médií, a kombinovat je s informacemi, které o vás již máme, abychom mohli zlepšovat a přizpůsobovat naše služby a pro další účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Kromě toho můžeme shromažďovat osobní údaje od poskytovatelů služeb třetích stran, abychom mohli posoudit, zda s vámi máme navázat obchodní vztah, a to pro „základní“ kontroly, „úvěry“ nebo procesy náležité péče. Můžeme také shromažďovat vaše kontaktní údaje od vašeho zaměstnavatele nebo jiných třetích stran za účelem usnadnění nebo jiného zapojení do tradičních obchodních aktivit a podobných administrativních záležitostí.

 1. Jak používáme vaše údaje / účel shromažďování

Osobní údaje, které o vás shromažďujeme, můžeme používat za účelem poskytování našich služeb, plnění našich zákonných povinností a prosazování našich obchodních zájmů.

Jak se vaše osobní údaje používají

Poskytování, provoz, údržba, zlepšování a propagace našich služeb.

Umožnění přístupu k našim službám a jejich používání.

Zpracování a dokončení transakcí a zasílání souvisejících informací, včetně potvrzení o nákupu a faktur.

Zasílání zpráv a sdělení souvisejících s našimi službami (např. odpovědi na vaše komentáře, otázky a požadavky, zákaznické služby).

Poskytování technických oznámení, aktualizací, bezpečnostních upozornění a podpory a administrativních zpráv o našich službách.

Poskytování propagačních a marketingových sdělení (např. informace o našich službách, funkcích, průzkumech, zpravodajích, nabídkách, propagačních akcích, soutěžích a událostech).

Zpracování a poskytování soutěžních nebo loterijních přihlášek a odměn.

Sledujte a analyzujte trendy, používání a aktivity v souvislosti s našimi službami za účelem podpory našich obchodních zájmů.

Vyšetřovat a předcházet podvodným transakcím, neoprávněnému přístupu k našim službám nebo jejich používání a dalším nezákonným činnostem.

Přizpůsobte si naše služby, včetně poskytování funkcí nebo reklam, které odpovídají vašim zájmům a preferencím.

Jakýkoli jiný účel, pro který získáváme váš souhlas.

Aby se předešlo pochybnostem, souhlasíte s tím, že vás společnost může kontaktovat jakýmikoli prostředky, včetně SMS/textových zpráv a e-mailů a prostřednictvím systémů a služeb automatického vytáčení, aby vám poskytla informace týkající se objednávky produktu, stavu přepravy, informací souvisejících se zárukou a podobných údajů a informací týkajících se komerční transakce.

 1. Sdílení informací / zveřejňování informací třetích stran

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s určitými organizacemi a třetími stranami v souladu s platnými zákony, včetně níže uvedených.

V rámci skupiny.Společnost se skládá z přidružených společností a provozoven po celém světě a vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit těmto přidruženým společnostem a provozovnám, abychom usnadnili účely, pro které byly osobní údaje shromážděny, včetně poskytování, provozování, údržby, zlepšování a propagace našich služeb.  Seznam přidružených společností a provozních společností společnosti, které mohou shromažďovat, zpracovávat a vyměňovat vaše osobní údaje, naleznete na adrese https://www.rpminc.com/leading-brands/.

Poskytovatelé služeb.Vaše osobní údaje můžeme sdílet se společnostmi, které poskytují služby naším jménem, jako je hostování a analýza stránek, provádění průzkumů, benchmarking a marketing naším jménem, zpracování transakcí (včetně rabatů a vrácení zboží), sledování a odpovídání na dotazy nebo stížnosti spotřebitelů a provádění analýz za účelem zlepšení kvality našich služeb.

 Transakce platební kartou.Všechny online platby za nákupy provedené prostřednictvím webu jsou prováděny pomocí online platebních systémů třetích stran. Společnost nemá přístup k informacím o vaší kreditní kartě pro takové online platby. Veškeré osobní nebo finanční informace, které poskytnete našemu online platebnímu systému, podléhají zásadám ochrany osobních údajů a podmínkám použití třetí strany a doporučujeme vám, abyste si tyto dokumenty před poskytnutím jakýchkoli osobních nebo finančních informací přečetli. Společnost může čas od času usnadňovat transakce platební kartou mimo pracoviště, včetně (mimo jiné) transakcí provedených po telefonu. 

Distributoři a obchodní partneři.Vaše osobní údaje můžeme sdílet s třetími stranami, které distribuují naše zboží, produkty a marketingové materiály.

Marketingoví partneři.Společnost uzavřela partnerství s poskytovateli služeb třetích stran, s nimiž sdílíme online identifikátory týkající se vašeho používání webu, které jsou odvozeny prostřednictvím souborů cookie, pixelů a tagů, které používáme na našem webu. Pokud se chcete odhlásit z tohoto sdílení informací, klikněte prosím na nástroj pro správu souborů cookie a nastavte své předvolby. Seznam našich poskytovatelů služeb, kteří nám poskytují soubory cookie, pixely a tagy, naleznete v zásadách používání souborů cookie, jsou-li k dispozici.

Restrukturalizace podniku.Mohou nastat okolnosti, kdy se společnost ze strategických nebo jiných obchodních důvodů rozhodne prodat, koupit, odprodat, sloučit nebo jinak reorganizovat své podniky. Vaše osobní údaje můžeme zpřístupnit v rozsahu přiměřeně nezbytném pro pokračování v vyjednávání nebo dokončení fúze, akvizice, odprodeje nebo prodeje všech aktiv společnosti nebo jejich části.

Právní oddělení, oddělení pro dodržování předpisů, legitimní zájem.Osobní údaje můžeme zpřístupnit třetí straně (i) pokud to vyžaduje zákon nebo vládní příkaz nebo právní proces, (ii) pokud je to nezbytné k obraně nebo ochraně našich právních, regulačních nebo obchodních zájmů, (iii) k ochraně a obraně našich práv nebo majetku nebo (iv) za naléhavých okolností k ochraně zdraví a osobní bezpečnosti jakékoli osoby. 

Souhlas.Kromě důvodů pro zpřístupnění uvedených výše můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit také v případě, že s takovým zpřístupněním budete souhlasit.

V případě, že usnadníte transakci se společností nebo si od nás vyžádáte informace nebo se s námi jinak spojíte a takové činnosti vyžadují, aby společnost sdílela vaše osobní údaje s poskytovatelem služeb nebo jinou třetí stranou, tímto souhlasíte s takovým zveřejněním a/nebo nařizujete společnosti, aby úmyslně sdělila vaše osobní údaje poskytovateli služeb nebo třetí straně.

 1. Sociální média

Můžeme s vámi spolupracovat na různých platformách sociálních médií (např. Facebook, Twitter, YouTube, Pinterest, Instagram). Pokud nás kontaktujete na platformě sociálních médií z důvodu zákaznické podpory nebo z jiných důvodů, můžeme vás kontaktovat prostřednictvím nástrojů pro zasílání přímých zpráv na sociálních sítích. Vaše používání platformy sociálních médií podléhá zásadám a podmínkám příslušné platformy sociálních médií. Některé platformy sociálních médií nám také mohou automaticky poskytnout vaše osobní údaje a informace, které obdržíme, budou záviset na podmínkách, kterými se řídí vaše používání platformy (platforem) sociálních médií, a na veškerých nastaveních ochrany osobních údajů, která jste případně nastavili. 

Stránky mohou čas od času zahrnovat funkce a widgety sociálních médií (např. tlačítko „To se mi líbí na Facebooku“, tlačítko „Sdílet toto“) nebo interaktivní miniprogramy, které na stránkách běží. Tyto funkce mohou shromažďovat vaši IP adresu a stránku webu, ke které přistupujete, a mohou nastavit soubor cookie, aby funkce fungovala správně. Funkce a widgety sociálních médií jsou buď hostovány třetí stranou, nebo přímo na webu. Vaše interakce s těmito funkcemi se řídí prohlášením o ochraně osobních údajů příslušné platformy sociálních médií, která je poskytuje.

 1. Odkazy na jiné webové stránky; vaše přímá zpřístupnění třetím stranám

Tyto zásady ochrany osobních údajů upravují pouze vaše používání našich služeb (jak je definováno výše) a společnost nenese odpovědnost za obsah nebo postupy ochrany osobních údajů používané jakoukoli třetí stranou. Jako zdroj informací pro vás mohou tyto stránky obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran nebo vám mohou poskytnout příležitost zpřístupnit informace přímo třetím stranám (např. zpracovatelům kreditních karet). Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky třetích stran mohou obsahovat logo společnosti, mohou být propojeny s webovými stránkami nebo se mohou jinak jevit jako přidružené ke společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů se na takové webové stránky nebo organizace třetích stran nevztahují. Přebíráte veškerá rizika v oblasti ochrany osobních údajů, zabezpečení a další rizika spojená s poskytováním jakýchkoli údajů, včetně osobních údajů, třetím stranám prostřednictvím služeb. Popis ochrany osobních údajů spojených s poskytováním informací třetím stranám naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů, pokud existují, poskytnutých těmito třetími stranami.

 1. Uchovávání údajů

Doba, po kterou uchováváme vaše osobní údaje, se liší v závislosti na tom, proč byly shromážděny. Osobní údaje uchováváme, abychom vám mohli poskytovat naše služby, usnadňovat vámi požadované transakce nebo se zapojovat do marketingových aktivit a po dobu nezbytnou k obraně našich právních nebo obchodních zájmů. Pokud jste například u nás provedli nákup, budeme uchovávat záznam o vašem nákupu po dobu nezbytnou pro účely fakturace, daní a záruky a odpovědnosti. Můžeme také uchovávat záznamy o korespondenci s vámi (např. pokud jste podali stížnost na produkt) po dobu, která je nezbytná k ochraně nás před právním nárokem. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se odhlásíte z odběru našich marketingových sdělení, budeme uchovávat záznam o vaší e-mailové adrese, abychom zajistili, že vám v budoucnu nebudeme zasílat marketingové e-maily.

 1. Přenosy dat

RPM International Inc. má sídlo ve Spojených státech a osobní údaje, které společnost shromažďuje a zpracovává, mohou být uchovávány a ukládány ve Spojených státech. Společnost využívá poskytovatele služeb, kteří naším jménem ukládají osobní údaje ve Spojených státech a v jiných třetích zemích. Vezměte prosím na vědomí, že Spojené státy, a tyto další třetí země, nemusí poskytovat stejnou úroveň ochrany osobních údajů jako ve vaší zemi, stát, nebo jiné jurisdikce bydliště nebo národnosti, a při přenosu do Spojených států nebo jinam, vaše osobní údaje mohou být přístupné, nebo jinak zpřístupněny, místní vládní orgány a úředníci na základě soudních a/nebo správních nařízení, vyhlášky, a požadavky, a/nebo jiné vnitrostátní zákony, stanovy, a předpisy. Pokračováním v poskytování těchto informací tímto berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje budou převedeny a uloženy do Spojených států amerických a v takových dalších třetích zemích.

 1. Zabezpečení

K ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, použitím nebo zveřejněním používáme různé bezpečnostní technologie a postupy. ŽÁDNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM VŠAK NEMŮŽE BÝT ZCELA BEZPEČNÝ A NEMŮŽEME ZARUČIT ABSOLUTNÍ BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ. KROMĚ TOHO NENESEME ODPOVĚDNOST ZA BEZPEČNOST OSOBNÍCH ÚDAJŮ, KTERÉ PŘENÁŠÍTE NA WEB, A/NEBO SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SÍTÍ, KTERÉ NEKONTROLUJEME, VČETNĚ INTERNETU A BEZDRÁTOVÝCH SÍTÍ, A VY NÁM POSKYTUJETE VEŠKERÉ OSOBNÍ ÚDAJE NA SVÉ VLASTNÍ RIZIKO. V ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NENESEME ODPOVĚDNOST ANI NEBUDEME JINAK ODPOVĚDNÍ ZA JAKÝKOLI INCIDENT NEBO UDÁLOST TÝKAJÍCÍ SE ÚDAJŮ ZPŮSOBENOU TŘETÍ STRANOU, KTERÁ OHROŽUJE DŮVĚRNOST, INTEGRITU NEBO BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ.Bezpečnost a zabezpečení vašich osobních údajů závisí také na vás. Pokud jsme vám dali (nebo jste si zvolili) uživatelské jméno a heslo pro přístup k našim službám, jste odpovědní za zachování bezpečnosti a důvěrnosti těchto přihlašovacích údajů a jejich neprozrazení ostatním. Pokud máte důvod se domnívat, že vaše uživatelské jméno nebo heslo k našim službám bylo ohroženo, musíte nás okamžitě kontaktovat. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že vás můžeme kontaktovat prostřednictvím e-mailu nebo jiné elektronické komunikace v případě, že jsme ze zákona povinni vás informovat o incidentu nebo události týkající se zabezpečení údajů v souvislosti s vašimi osobními údaji.

 1. Žádné údaje shromážděné od dětí

Tyto stránky nejsou určeny ani určeny k použití dětmi. V důsledku toho, pokud je vám méně než osmnáct (18) let, máte zakázáno přistupovat ke službám nebo je používat (včetně stránek) nebo nám poskytovat své osobní údaje. Pokud se rodič nebo opatrovník dítěte mladšího osmnácti (18) let domnívá, že dítě má, nebo pokud je vám mladší 18 let, a domnívá se, že jste nám poskytli jakékoli informace, měl by nás rodič nebo opatrovník tohoto dítěte kontaktovat, pokud si přeje, aby tyto informace byly vymazány z našich souborů, a my vynaložíme komerčně přiměřené úsilí, abychom žádosti vyhověli.

 1. Veřejně zveřejněné informace; recenze produktů

Čas od času můžete prostřednictvím webu odeslat komentář, poskytnout názor, hodnotit nebo jinak diskutovat o našich službách („kontrolaproduktu“). Za jiných okolností nám můžete přímo poskytnout zpětnou vazbu k našemu podnikání, našemu obchodnímu sektoru nebo službám („zpětná vazba“). Veškeré informace nebo obsah, které zveřejníte v rámci kontroly produktu nebo ve své zpětné vazbě, mohou být k dispozici jiným uživatelům webu (a našim platformám sociálních médií) a mohou být dostupné prostřednictvím vyhledávačů třetích stran a třetí strany mohou také stáhnout nebo sdílet vaši kontrolu a zpětnou vazbu produktu na webech sociálních médií nebo jinde. Doporučujeme, abyste chránili své soukromí a anonymitu a nenahrávali žádné informace ve své recenzi a zpětné vazbě produktu, které si přejete zachovat jako důvěrné. Jakákoli třetí strana s přístupem k vašim informacím prostřednictvím Stránek bude smět tyto informace používat stejným způsobem, jako byste je poskytli přímo této třetí straně. Veřejné zveřejnění jakýchkoli informací na těchto stránkách je z vaší strany zcela dobrovolné a doporučujeme, abyste pečlivě zvážili informace, které se rozhodnete veřejně zpřístupnit. Ve vztahu mezi vámi a společností budou veškeré recenze produktů a zpětná vazba považovány za důvěrné a chráněné informace společnosti. Aby společnost mohla tyto recenze produktů a zpětnou vazbu využívat, udělujete Společnosti nevýhradní, trvalé, neodvolatelné, po celém světě, licence bez autorských poplatků, s právem na sublicenci, na základě všech příslušných práv duševního vlastnictví, k použití, publikovat, a zveřejnit takové recenze produktů a zpětnou vazbu jakýmkoli způsobem, který se rozhodneme zobrazit, provádět, kopie, vyrábět, vyrobili, použití, prodávat, a jiným způsobem nakládat s produkty nebo službami společnosti a našich sublicencí, které ztělesňují tyto recenze produktů a zpětnou vazbu, jakýmkoli způsobem a prostřednictvím jakýchkoli médií, které si vybereme, bez odkazu na zdroj. Společnost je oprávněna používat recenze produktů a zpětnou vazbu k jakémukoli účelu bez omezení nebo odměny jakéhokoli druhu ve vztahu k vám a/nebo vašim zástupcům.

 1. Vaše povinnosti

Máte povoleno a tímto souhlasíte s tím, že společnosti poskytnete osobní údaje pouze tehdy, pokud jsou takové osobní údaje přesné, spolehlivé a relevantní pro náš vztah a pouze v rozsahu, v jakém takové zveřejnění neporuší žádný platný zákon, předpis nebo nařízení nebo práva nebo výsady osoby na ochranu osobních údajů. POKUD SPOLEČNOSTI POSKYTNETE OSOBNÍ ÚDAJE (VČETNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE TŘETÍ STRANY), VÝSLOVNĚ PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE SPOLEČNOSTI, ŽE MÁTE PLNÉ PRÁVO A OPRÁVNĚNÍ POSKYTNOUT SPOLEČNOSTI TAKOVÉ OSOBNÍ ÚDAJE (VČETNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE TŘETÍ STRANY) A ŽE POUŽÍVÁNÍ A ZPRACOVÁNÍ TAKOVÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ, JAK JE UVEDENO V TOMTO DOKUMENTU, NEPORUŠÍ PRÁVA NEBO VÝSADY ŽÁDNÉ OSOBY, VČETNĚ PRÁV NA SOUKROMÍ. TÍMTO SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST PLNĚ A ÚPLNĚ ODŠKODNÍTE ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO ŠKODY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT Z VAŠEHO POSKYTNUTÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (VČETNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TÝKAJÍCÍCH SE TŘETÍ STRANY) SPOLEČNOSTI.

 1. Aktualizace vašich údajů

Je důležité, aby osobní údaje, které nám poskytnete, byly přesné a spolehlivé. Za určitých okolností můžete mít možnost přímo upravit svůj online účet u společnosti a aktualizovat a měnit své osobní údaje (např. jméno, telefonní číslo, e-mail, doručovací adresu), a pokud jsou takové změny odůvodněné, musíte tak učinit. Pokud váš účet takovou funkci úprav neobsahuje, musíte společnost přímo upozornit na jakékoli změny nebo aktualizace vašich osobních údajů v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“.

 1. Odhlášení e-mailového marketingu

Máte právo odhlásit se z odběru e-mailových marketingových sdělení a přímého marketingu od nás. Tam, kde to vyžaduje zákon, vám e-mailová marketingová sdělení, která od nás obdržíte, poskytnou možnost „odhlásit se“ z odběru budoucích e-mailových marketingových sdělení od nás. Můžete se také odhlásit z odběru e-mailů a přímého marketingu tím, že nás budete kontaktovat v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“. Z důvodu výroby, zasílání pošty a systémových časových harmonogramů může zpracování vaší žádosti nějakou dobu trvat. Dokud vaše požadovaná změna nevstoupí v platnost, můžete od nás stále dostávat sdělení. Pokud nám svůj požadavek zašlete běžnou poštou, věnujte nám prosím více času na obdržení vašeho oznámení. Upozornění: I když jste se rozhodli nepřijímat sdělení, můžete stále dostávat sdělení související s podnikáním, jako jsou potvrzení objednávek, oznámení o stažení produktů, informace o členství nebo jiná sdělení, která jsou nezbytná pro dokončení vaší transakce. Tímto souhlasíte s tím, že společnost okamžitě písemně uvědomíte v případě, že již nebudete vlastnit, licencujete nebo používáte e-mailovou adresu, na kterou jste se přihlásili k odběru e-mailového marketingu od nás.

 1. Biometrické údaje 

Pokud to povoluje zákon a za určitých omezených okolností může společnost shromažďovat biometrické údaje a biometrické identifikátory související s našimi zákazníky, dodavateli, poskytovateli služeb, zaměstnanci, dočasnými pracovníky, smluvními partnery nebo zástupci. Společnost může například používat kamery, kiosky a podobná zařízení a technologie ke shromažďování, uchovávání a používání informací odvozených ze skenování geometrie obličeje nebo tepelné teploty osoby za účelem usnadnění programů společnosti pro kontrolu zdraví a bezpečnosti a pro další účely související s bezpečností. Za jiných okolností může společnost shromažďovat biometrické údaje nebo biometrické identifikátory od osob, které přistupují k citlivým oblastem zařízení společnosti nebo pro jiné administrativní (např. sledování času) nebo bezpečnostní funkce a účely.  Společnost bude uchovávat takové biometrické identifikátory nejdéle po dobu povolenou zákonem, ale v žádném případě ne déle než a) jeden (1) rok po poslední interakci příslušné osoby se společností, nebo b) jak je nezbytné pro splnění účelu shromažďování. Společnost bude udržovat protokoly pro zabezpečení a likvidaci nebo likvidaci biometrických identifikátorů způsobem, který je v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů, a učiní tyto údaje a identifikátory nečitelnými, aby se odstranily veškeré možnosti jejich opětovného použití nebo opětovné identifikace. Pokud to zákon zakazuje, může společnost zpřístupnit a šířit biometrické identifikátory třetím stranám stejným způsobem, jakým může zpřístupnit a šířit osobní údaje třetím stranám v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů, a takové zpřístupnění biometrických identifikátorů může zahrnovat poskytovatele služeb třetích stran a donucovací nebo regulační orgány, pokud to povoluje zákon.

 1. Signály Nesledovat

Některé webové prohlížeče mohou přenášet signály „nesledovat“ na web, se kterým uživatel komunikuje. Vzhledem k rozdílům v tom, jak webové prohlížeče tuto funkci začleňují a aktivují, není vždy jasné, zda uživatelé mají v úmyslu tyto signály přenášet, nebo zda o nich vůbec vědí. Pokud zákon nevyžaduje jinak, v současné době na tyto signály nereagujeme.

 1. Osoby se zdravotním postižením

Společnost se snaží zajistit, aby každá osoba měla přístup k informacím týkajícím se našich služeb, včetně těchto zásad ochrany osobních údajů. Kontaktujte nás prosím v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“, pokud si přejete, aby tyto Zásady ochrany osobních údajů byly poskytnuty v alternativním formátu, a my se budeme snažit vyhovět vašim potřebám.

 1. Programy odměn a finanční pobídky

Shromažďujeme a používáme osobní údaje, včetně osobních údajů poskytnutých třetí stranou, ke správě a udržování našich finančních pobídek, odměn a věrnostních programů („Programyodměňování“). Osobní údaje, které v těchto programech poskytnete, používáme k ověření vaší totožnosti, nabízení jedinečných odměn, sledování stavu programu a usnadnění výměny programových bodů za produkty, propagační materiály, školicí workshopy a další položky. Pokud souhlasíte s účastí v některém z našich programů odměn, můžete tento souhlas kdykoli odvolat tak, že nás budete kontaktovat v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“ nebo v souladu s pokyny uvedenými ve všeobecných podmínkách příslušného programu odměn. Společnost může používat osobní údaje získané od účastníků našich programů odměn nebo s nimi související pro jakýkoli jiný účel nebo jakýmkoli jiným způsobem stanoveným v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 1. Události a video telekonference

Společnost hostuje a používá video telekonferenční platformy pro usnadnění konferencí, setkání, školení a dalších programů. Často používáme online platformy, které vlastní a spravuje externí poskytovatel služeb (např. Google, Zoom, WebEx, Skype for Business). Vezměte prosím na vědomí, že naše video telekonference mohou nahrávat obsah, konverzace a diskuse o nich a že takové záznamy mohou být uloženy nebo uchovávány našimi poskytovateli služeb třetích stran. Účastí na našich akcích a video telekonferencích tímto souhlasíte se shromažďováním a uchováváním jakýchkoli informací v nich poskytnutých a tímto souhlasíte se zaznamenáváním takových aktivit.

 1. Práva na ochranu osobních údajů v Kanadě

Osobní údaje (jak je definován v zákoně o ochraně osobních údajů a elektronických dokumentech Kanady (dále jen „PIPEDA“)) budou synonymem osobních údajů, pokud je to povoleno, a budou shromažďovány, uchovávány, používány a/nebo zpracovávány společností v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů a povinnostmi společnosti podle PIPEDA a dalších platných kanadských provinčních zákonů. V souladu s těmito kanadskými zákony máte právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Pokud jste nám poskytli osobní údaje a chtěli byste k nim mít přístup nebo je nechat opravit, kontaktujte nás prosím v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“. Při žádosti o přístup k vašim osobním údajům nebo o jejich opravu budeme požadovat, abyste náš požadavek ověřili e-mailem, a požádáme vás o konkrétní údaje, abychom mohli potvrdit pravost žádosti a vaši totožnost a abychom mohli vyhledávat v našich záznamech a databázích. Za přístup k vašim osobním údajům vám můžeme účtovat poplatek za předpokladu, že vás o takovém poplatku předem informujeme. Vaše právo na přístup k osobním údajům není absolutní a za určitých okolností vám nemusíme být schopni umožnit přístup k určitým osobním údajům (např. pokud informace obsahují osobní údaje jiných osob nebo podléhají zákonné výsadě). V případě, že vám nemůžeme poskytnout přístup k vašim osobním údajům nebo možnost jejich opravy, použijeme přiměřené prostředky, abychom vás informovali o důvodech, proč tomu tak je, s výhradou zákonných nebo regulačních omezení. Chcete-li odstranit své jméno z našich elektronických seznamů kontaktů (textových nebo e-mailových), postupujte podle výše uvedených pokynů pro odhlášení (viz „E-mailový marketing a vaše práva“) nebo nás kontaktujte v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“. Pokud máte obavy ohledně našeho zpracování údajů, můžete podat stížnost u Úřadu kanadského komisaře pro ochranu osobních údajů. Další informace vám poskytne kanadský Úřad komisaře pro ochranu osobních údajů.

 1. Evropská unie (EU), Švýcarsko a Velká Británie (Velká Británie) 

Práva na ochranu osobních údajů.Pokud se nacházíte v EU, Švýcarsku nebo Spojeném království, máte následující práva na ochranu údajů:

 • Právo vědět. Právo vědět, jaké osobní údaje o vás společnost shromažďuje a zpracovává, včetně typů a kategorií osobních údajů, které shromažďujeme a zpracováváme, zdrojů takových osobních údajů, našich kritérií uchovávání, s kým vaše osobní údaje sdílíme, přeshraničních přenosů údajů a způsobu podávání stížností a dotazů. Tyto informace jsou uvedeny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.
 • Automatizované rozhodování.  Společnost se nezapojuje do žádné činnosti, která vystavuje naše zákazníky, uživatele stránek, účastníky průzkumu nebo jiné osoby rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má právní účinky nebo podobně významné výsledky, které by je ovlivnily.
 • Přístupová práva. Můžete se nás zeptat, zda zpracováváme některé vaše osobní údaje, a pokud ano, získat přístup k těmto osobním údajům. Při plnění žádosti o přístup vám také poskytneme další informace, jako jsou účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů a také jakékoli další informace nezbytné k tomu, abyste mohli uplatnit podstatu tohoto práva.
 • Oprava. Máte právo na opravu/opravu svých osobních údajů v případě nepřesnosti nebo neúplnosti. Na požádání opravíme nepřesné osobní údaje o vás a s přihlédnutím k účelům zpracování aktualizujeme veškeré neúplné osobní údaje, které mohou zahrnovat poskytnutí doplňujícího prohlášení.
 • Vymazání. Máte právo na vymazání svých osobních údajů, což znamená vymazání vašich osobních údajů námi a, pokud je to možné, jakýmkoli jiným správcem, kterému byly vaše údaje dříve zpřístupněny. Vaše právo na výmaz však podléhá zákonným omezením a předpokladům (např. pokud vaše osobní údaje již nejsou nezbytné v souvislosti s počátečními účely, pro které byly zpracovány, byly vaše osobní údaje zpracovány nezákonně).
 • Omezení zpracování. Máte právo na omezení zpracování vašich osobních údajů, což znamená, že pozastavíme zpracování vašich osobních údajů na určitou dobu. Okolnosti, které mohou vést ke vzniku tohoto práva, zahrnují situace, kdy je zpochybněna přesnost vašich osobních údajů, ale potřebujeme čas na ověření nepřesnosti (pokud existuje) vašich osobních údajů.
 • Přenositelnost dat. Máte právo požadovat, abychom vám poskytli vaše osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a nechat tyto údaje předat přímo jinému správci, pokud je to technicky možné.
 • Právo vznést námitku. Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, což znamená, že nás můžete požádat, abychom vaše osobní údaje již nezpracovávali. To platí pouze v případě, že základ „oprávněných zájmů“ (včetně profilování) představuje právní základ pro zpracování (viz níže „Právní základ pro zpracování“). Kdykoli však (a zdarma) můžete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.
 • Odvolání souhlasu. Svůj souhlas můžete také kdykoli odvolat, pokud se spoléháme výhradně na váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. To však nebude mít vliv na náš právní základ pro zpracování takových osobních údajů před odvoláním vašeho souhlasu.

Chcete-li uplatnit kterékoli z těchto práv na ochranu osobních údajů, kontaktujte nás prosím nebo nás nechte kontaktovat svým pověřeným zástupcem v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“. V rozsahu povoleném zákonem budeme muset ověřit vaši totožnost (nebo totožnost vašeho zástupce) a zajistit pravost vaší žádosti.

Právní základ pro zpracování.Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s právními základy stanovenými zákonem. Například naše zpracování osobních údajů (jak je zde popsáno) je odůvodněno následujícími právními důvody:

 • Souhlas. Zpracování je založeno na vašem souhlasu (např. se zaregistrujete k odběru našich marketingových materiálů, dobrovolně nás kontaktujete).
 • Oprávněné zájmy. Zpracování je nezbytné pro naše oprávněné zájmy, jak je uvedeno v tomto dokumentu (např. sledování vašeho používání stránek a dodržování podmínek, jimiž se řídí, zlepšování našich služeb).
 • Uzavření smlouvy. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou (např. zakoupíte nebo zvažujete zakoupení našich služeb).
 • Dodržování právních předpisů. Zpracování je vyžadováno za účelem splnění zákonné nebo zákonné povinnosti (např. daňové přiznání).

Stížnosti.V případě, že máte obavy ohledně našeho zpracování údajů, máte právo podat stížnost u svého úřadu pro ochranu údajů.  Úřady pro ochranu osobních údajů v EU naleznete zde: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en. Úřad pro ochranu osobních údajů ve Švýcarsku prosím kontaktujte Federální komisař pro ochranu osobních údajů a informací (https://www.edoeb.admin.ch/edoeb/en/home.html). Úřad pro ochranu osobních údajů ve Spojeném království kontaktujte prosím Úřad komisaře pro informace (www.ico.org.uk). Ocenili bychom však možnost vyřešit vaše obavy dříve, než se obrátíte na úřad pro ochranu osobních údajů se stížností, a nejprve nás kontaktujte.

 1. Práva na ochranu osobních údajů v Kalifornii

Práva na ochranu osobních údajů.Pokud jste obyvatelem Kalifornie, máte následující práva na ochranu osobních údajů:

 • Právo vědět (konkrétní části osobních údajů). Máte právo znát konkrétní informace o svých osobních údajích, které jsme o vás shromáždili.
 • Právo na informace (kategorie osobních údajů). Máte právo znát (i) kategorie osobních údajů, které jsme od vás shromáždili; (ii) kategorie zdrojů, ze kterých jsou osobní údaje shromažďovány; (iii) kategorie vašich osobních údajů, které jsme prodali nebo zveřejnili pro obchodní účely; (iv) kategorie třetích stran, kterým byly vaše osobní údaje prodány nebo zpřístupněny pro obchodní účely; a (v) obchodní nebo obchodní účel pro shromažďování nebo prodej vašich osobních údajů. 
 • n="1.2">" type="formattp:/ing">/www.gs4tr.org/schPrávo na odstranění. Máte právo požadovat, abychom vymazali vaše osobní údaje, které jsme shromáždili a uchovali. 
 • Právo na opravu. Máte právo požadovat, abychom opravili nepřesné osobní údaje, které jsme shromáždili a uchovávali.
 • Nediskriminace. Máte právo nebýt diskriminováni za uplatňování svých práv podle CCPA. 

Odešlete žádost o ochranu osobních údajů.Chcete-li odeslat žádost o ochranu osobních údajů, můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webový formulář) https://www.rpminc.com/contact-rpm/, (telefon) 1 (800) 776-4488 nebo (mail) RPM International Inc., ATTN: Žádost o ochranu osobních údajů, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. Pokud chcete, můžete jmenovat oprávněného zástupce, který vaším jménem předloží žádost o ochranu osobních údajů podle CCPA. Aby mohl podnikat v Kalifornii, musí být pověřený zástupce registrován u kalifornského státního tajemníka. 

Proces ověření žádosti o ochranu osobních údajů.Pokud vy (nebo váš oprávněný zástupce) podáte jakoukoli žádost týkající se vašich osobních údajů, společnost ověří vaši totožnost (a v příslušném rozsahu totožnost oprávněného zástupce) v míře jistoty požadované nebo povolené zákonem před vyřízením vaší žádosti. Společnost bude zejména v rozsahu požadovaném nebo povoleném zákonem požadovat, abyste (nebo váš oprávněný zástupce) ověřili vaši žádost prostřednictvím e-mailu, požádali o určité kontaktní údaje nebo vládní identifikátory, a my porovnáme alespoň dvě takové osobní údaje s údaji, které jsme od vás dříve shromáždili, než vám udělíme přístup, vymažeme nebo opravíme konkrétní části nebo kategorie osobních údajů nebo jinak odpovíme na vaši žádost. Můžeme požadovat písemnou dokumentaci prokazující, že třetí strana je oprávněna sloužit jako váš zástupce pro účely podání žádostí uvedených v tomto dokumentu, pokud jste pověřenému zástupci neposkytli plnou moc podle zákoníku Kalifornie §§ 4121 až 4130. Žádné z práv CCPA, jak je pozměněno CPRA, nejsou absolutní a tato práva podléhají právním a regulačním výjimkám a výjimkám. Další informace o CCPA nebo CPRA naleznete na adrese: https://oag.ca.gov/privacy/ccpa

Práva na odhlášení / Neprodávat mé osobní údaje.Obyvatelé Kalifornie mají právo odmítnout „prodej“ svých osobních údajů. Společnost však neprodává vaše osobní údaje třetím stranám za účelem zisku nebo peněžního či jiného cenného protiplnění, a proto neposkytujeme procesy žádostí o odhlášení prodeje osobních údajů (protože takové činnosti neprovádíme).

Práva na odhlášení / Nesdílejte mé osobní údaje.Obyvatelé Kalifornie mají právo odmítnout „sdílení“ svých osobních údajů. Společnost používá analytické a cílené reklamní funkce třetích stran na našich stránkách a podobné webové nástroje poskytované našimi marketingovými partnery a tyto funkce, nástroje a marketingové vztahy zahrnují zpřístupnění vašich osobních údajů třetím stranám a mohou představovat „sdílení“ vašich osobních údajů. Chcete-li za těchto okolností zrušit toto sdílení vašich osobních údajů, klikněte na nástroj správy/nastavení souborů cookie (někdy viditelný jako „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“ nebo jako odkaz „Neprodávat/sdílet moje osobní údaje“) v zápatí stránky a nastavte si předvolby souborů cookie. Vy nebo váš oprávněný zástupce nás můžete také kontaktovat v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“. 

Děti.Tyto stránky nejsou určeny a neměly by být používány nezletilými osobami mladšími osmnácti (18) let, a proto společnost vědomě neprodává ani nesdílí osobní údaje nezletilých osob mladších osmnácti (18) let.

Omezte používání citlivých osobních údajů.Společnost nepoužívá ani nezveřejňuje citlivé osobní údaje z jiných důvodů, než jsou důvody uvedené v CCPA, a proto neposkytuje jednotlivcům možnost omezit způsob, jakým takové citlivé osobní údaje používáme nebo zveřejňujeme.

 1. Práva na ochranu osobních údajů Nevada

Společnost v současné době neprovádí „prodej“ osobních údajů pro účely zákonů státu Nevada. Bez ohledu na výše uvedené mohou rezidenti státu Nevada podat žádost, která nás nasměruje, abychom neprodávali osobní údaje, které o nich uchováváme, třetím stranám, které budou prodávat nebo licencovat jejich údaje ostatním. Pokud byste chtěli toto právo uplatnit, kontaktujte nás prosím v souladu s níže uvedenou částí „Kontaktujte nás“.

 1. Práva na ochranu osobních údajů ve Virginii

Obyvatelé Virginie mají nárok na následující práva na ochranu osobních údajů:

 • K potvrzení, zda Společnost zpracovává vaše osobní údaje, a k přístupu k těmto osobním údajům.
 • Požádat společnost o opravu nepřesností ve vašich osobních údajích s ohledem na povahu osobních údajů a účely zpracování osobních údajů.
 • Chcete-li požádat společnost o vymazání svých osobních údajů.
 • Získat kopii osobních údajů, které jste dříve poskytli společnosti, v přenosném a v technicky možném formátu, který umožňuje jejich přenos jinému subjektu bez překážek, pokud je zpracování prováděno automatizovanými prostředky.

Odešlete žádost o ochranu osobních údajů.Chcete-li odeslat žádost o ochranu osobních údajů, můžete nás kontaktovat některým z následujících způsobů: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webový formulář) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 nebo (mail) RPM International Inc., ATTN: Žádost o ochranu osobních údajů, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256. 

Proces ověření žádosti o ochranu osobních údajů.Pokud vy (nebo váš oprávněný zástupce) podáte jakoukoli žádost týkající se vašich osobních údajů, společnost ověří vaši totožnost (a v příslušném rozsahu totožnost oprávněného zástupce) v míře jistoty požadované nebo povolené zákonem před vyřízením vaší žádosti. Společnost bude zejména v rozsahu požadovaném nebo povoleném zákonem požadovat, abyste (nebo váš oprávněný zástupce) ověřili vaši žádost prostřednictvím e-mailu, požádali o určité kontaktní údaje nebo vládní identifikátory, a my porovnáme alespoň dvě takové osobní údaje s údaji, které jsme od vás dříve shromáždili, než vám udělíme přístup, vymažeme nebo opravíme konkrétní části nebo kategorie osobních údajů nebo jinak odpovíme na vaši žádost. Žádná z práv Virginie na ochranu soukromí není absolutní a tato práva podléhají právním a regulačním výjimkám a výjimkám. Další informace o zákonu Virginia Consumer Protection Act naleznete na adrese: https://lis.virginia.gov/cgi-bin/legp604.exe?211+ful+SB1392ES1

Proces odvolání žádostí o ochranu osobních údajů.Pokud byste se chtěli odvolat proti rozhodnutí, které společnost učinila v souvislosti s vaší žádostí o ochranu osobních údajů, zašlete prosím e-mail na adresu dataprotection@rpminc.coms předmětem „ŽÁDOST O OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ: SPOLEČNĚ“ a popište povahu vaší žádosti a důvod žádosti o zastřešující kontrolu. Obyvatelé Virginie mohou podat stížnost na ochranu osobních údajů u generálního advokáta Virginie (https://www.oag.state.va.us/contact-us/contact-info).

Práva na odhlášení / prodej osobních údajů.Obyvatelé Virginie mají právo odmítnout „prodej“ svých osobních údajů. Společnost však neprodává vaše osobní údaje třetím stranám za finanční odměnu ani za peněžní protihodnotu, a proto neposkytujeme procesy žádostí o odhlášení prodeje osobních údajů (protože takové činnosti neprovádíme).

Práva na odhlášení / cílená reklama.Obyvatelé Virginie mají právo odmítnout používání svých osobních údajů pro cílené reklamní účely. Společnost používá analytické a cílené reklamní funkce třetích stran na našich stránkách a podobné webové nástroje poskytované našimi marketingovými partnery. Chcete-li za těchto okolností zrušit toto sdílení vašich osobních údajů, klikněte na nástroj správy/nastavení souborů cookie (někdy viditelný jako „Vaše možnosti ochrany osobních údajů“ nebo jako odkaz „Neprodávat/sdílet moje osobní údaje“) v zápatí stránky a nastavte si předvolby souborů cookie. 

Práva k odhlášení / profilování.Obyvatelé Virginie mají právo nesouhlasit s používáním svých osobních údajů k profilování při rozhodování, která mají právní nebo podobně významné účinky. Společnost se však do takových aktivit nezapojuje.

 1. Změny zásad

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit. Výše uvedené datum „Poslední aktualizace“ bude uvádět, kdy byly tyto zásady ochrany osobních údajů naposledy změněny. Je vaší odpovědností pravidelně kontrolovat zásady ochrany osobních údajů, abyste zjistili, zda od vaší poslední interakce byly provedeny nějaké změny. Vaše používání služeb a další používání služeb po provedení jakýchkoli úprav těchto zásad ochrany osobních údajů znamená váš souhlas s těmito zásadami ochrany osobních údajů a jakýmikoliv úpravami, které se odrážejí v nejnovější verzi. Můžeme vám podle našeho výhradního uvážení poskytovat sdělení o změnách našich zásad ochrany osobních údajů, včetně e-mailů nebo textových zpráv; tato sdělení však nezruší ani jinak neomezují vaši odpovědnost za pravidelnou kontrolu zásad ochrany osobních údajů, abychom zjistili, zda byly provedeny nějaké změny.

 1. Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů nebo chcete-li podat žádost o ochranu osobních údajů, kontaktujte nás pomocí některého z následujících prostředků: (e-mail) dataprotection@rpminc.com, (webový formulář) https://rpminc.com/contact/, (telefon) 1 (800) 776-4488 nebo (mail) RPM International Inc., ATTN: Žádost o ochranu osobních údajů, 2628 Pearl Road, Medina, OH 44256.