WD206 Trälim Vinter

Trälim Vinter

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Modifierat PVAc-lim avsett för enkla limningar. Limmet hargod vidhäftning mot alla träslag. God fuktbeständighet. Antifrostmedel gör att limmet kan transporteras och lagras ner till -40°C.

Användningsområde

Främst för trälimning inomhus som t.ex. foglimningar, tapplimningar, fanering, papper, monteringslimning, ramlisttill verkning m.m. Även god vidhäftning mot många andra material på cellulosabas, tex papp, textilier, träfiberplattor och kartong.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Limmet skall ej förtunnas.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Antifrostbehandlat, limmar ner till -10°C
  • Kan lagras ner till -40°C
  • Hög hållfasthet
  • Uppfyller kraven i SS-EN 204/205 Klass D2
WD206 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
WD206 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad