WD206 Trelim Vinter

Trelim Vinter

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Modifisert, antifrostbehandlet PVAc-lim med god vedheft til alle typer tre. God fuktbestandighet.

Bruk

Først og fremst til treliming innendørs, f.eks. fugeliming, tappliming, finer, papir, monteringsliming, produksjon av rammelister m.m. Også god hefteevne mot mange andre materialer på cellulosebasis, f.eks. papp, tekstiler, trefiberplater og kartong.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Limet skal ikke tynnes ut.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Antifrostbehandlet, limer ned til -10°C
  • Kan oppbevares i ned til -40°C
  • Høy holdfasthet
  • Oppfyller kravene i SS-EN 204/205 Klasse D2
WD206 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
WD206 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad