TP652 ILLMOD TRIO+

Flexibelt fogband

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Flexibelt förkomprimerat fogband med öppna celler baserat på polyuretanskum. Bandet är impregnerat med konstgjord harts som motverkar brand och insidans kant har impregnerats för att ge ångtätande egenskaper.

Användningsområde

Utvecklat för att möta passivhustillverkarnas krav på fullständig tätning och isolering av fönster och dörrar enligt principen öppen utåt och tät inåt.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Banden kan sättas i alla väderlekar och har inga begränsningar av temperatur eller fukt, men vid varm väderlek kommer banden att expandera snabbt och tvärtom vid kall väderlek.

Vid montering i varm väderlek kan banden behöva kylas i ex. kylväska för att ge mer tid för montering.

Vid kall väderlek tar expansionen lång tid men kan påskyndas genom att försiktigt värma banden med värmepistol, aldrig med öppen låga. Under de årstider då expansionen tar tid behöver bandet fixeras med kilar till dess att de expanderat och sitter av sig själva varefter kilarna tas bort.

Bra temperatur att lagra banden är +1 till +20 C om möjligt, banden går att lagra kallare men ta in banden i rumstemperatur ett dygn innan installationen av banden.

När man använder fogband för fönstertätning och önskar extra ljud och luft-tätning så foga på insidan med SP519, SP525 alternativt SP054, direkt på bandet eller genom att använda bottningslist (PR102).

Vid användning av TP652 tillsammans med fogmassa, färger och natursten, be om information om kompatibilitet. Kompatibel med mörka kulörer, övriga kulörer är provning först nödvändigt innan applicering.

Om det fogas mot plastfolie, använd SB012/SB014 alternativt tejp, ME315.

Applicering under mark är ej lämplig.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Multifunktionell med brett användningsområde
  • Upp till 750 Pa, MF1 testad enligt DIN 18542
  • Enkel att installera då en sida är självhäftande
  • EC1 PLUS, mycket låga emissioner
  • Uppnår 41 dB ljudreduktion, vilket ökar till 61 dB vid invändig och utvändig täckning med SP525
  • Klarar ställmått upp till 30 mm
  • Kan installeras i alla väder
  • ”Allt i ett” funktion; - Lågt U- värde - Öppen slagregnstät och UV beständig utsida - Termiskt isolerande kärna - Ljuddämpande
TP652 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
TP652 EC1 Plus Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
TP652 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad