SP350 Super High Tack

Konstruktionslim

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

SP350 är ett 1-komponents M1 klassificerat konstruktionslim med hög initialstyrka baserad på avancerad SP-teknologi som med hjälp av luftfuktighetet härdar till en flexibel limfog med bibehållen styrka.

Användningsområde

SP350 är perfekt för en mängd olika användningsområden interiört och exteriört.

För inom och utomhusbruk, framförallt på trä, gipsskivor, metall byggskivor, lister där hög initialstyrka är nödvändigt.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

- Fäster inte mot PE, PP, silikon, teflon® och nylon.
- Ej lämplig för limning mot tjär- och asfaltsytor samt vissa plastmaterial som är känsliga för sprickbildning (stress cracking).
- Rekommenderas inte för folielaminat.
- Kontakt med bituminösa eller tjärhaltiga ytor kan leda till missfärgning.
- Konstant nedsänkning i vatten rekommenderas ej.
- Vanligen missfärgas inte natursten, men det kan inte uteslutas.En kompatibilitetstest bör göras innan arbetet startas.
- Tryckimpregnerat trä- Gråträ skall slipas bort till fast underlag. Ytorna skall vara torra. Bäst resultat fås med AT140 Primer.
- Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med limfogen (härdad). Notera att limfogar generellt inte bör övermålas. Limfogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Lätt att applicera
  • Extrem initialstyrka
  • Snabbhärdade
  • Beprövad vidhäftning under vatten
  • Fri från Isocyanater, ftalater och lösningsmedel
  • Mycket hög mekanisk slutstyrka
  • M1 -emissonsklass
  • Kan användas i lägre temperaturer ner till -15°C.
  • Elastiskt
SP350 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
SP350 M1 Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP350 Teknisk datablad (sv-SE) Tekniskt datablad