SP350 Super High Tack

Konstruksjonslim

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

SP350 er et enkomponent M1-klassifisert konstruksjonslim med høy initialstyrke basert på avansert SP-teknologi. Limet reagerer med luftfuktigheten og herder til en fleksibel limfuge med varig styrke.

Bruk

SP350 er perfekt til en rekke ulike bruksområder. Kan brukes både innen- og utendørs på tre, gips, metall og lister der det er påkrevet med høy initialstyrke.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

- Fester ikke på PE, PP, silikon, Teflon® og nylon.
- Ikke egnet for liming på tjære- og asfaltoverflater og enkelte plasttyper som er utsatt for spenningssprekker.
- Anbefales ikke for folielaminater.
- Kontakt med bituminøse eller tjæreholdige overflater kan føre til misfarging.
- Konstant nedsenking i vann anbefales ikke.
- Naturstein misfarges vanligvis ikke, men det kan ikke utelukkes; en kompatibilitetstest bør utføres før arbeidet påbegynnes.
- Trykkimpregnert treverk - Grått treverk bør slipes ned til en fast overflate. Overflatene skal være tørre. Best resultat oppnås med AT140 Primer.
- Kan overmales med de fleste vannbaserte akrylatmalinger etter herding. Utfør tester for å kontrollere kompatibiliteten med limfugen (herdet). Vær oppmerksom på at limfuger generelt ikke bør overmales. Limfugen er elastisk, og overmalte fuger kan derfor sprekke opp. Det kan forekomme avskalling av maling eller endring i fargetone. Malingens oppførsel kan ikke garanteres verken på kort eller lang sikt.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Lett å påføre
  • Ekstremt høy initialstyrke
  • Hurtigherdende
  • Velprøvd undervannsbinding
  • Inneholder ikke isocynater, ftalater eller løsningsmidler
  • Høy mekanisk sluttstyrke
  • M1-sertifisert
  • Kan brukes i lavere temperaturer ned til -15 °C.
  • Elastisk
SP350 Sikkerhetsdatablad (nn-NO).pdf Sikkerhetsdatablad
SP350 M1 Sertifikat (nn-NO).pdf Sertifikat/HEA2
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP350 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad
SP350 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad