SP054 Lim- & Byggfog

Lim- & Byggfog

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

SP054 är en ftalatfri allt-i-ett lim- och byggfog baserad på avancerad SP-polymerformulering från Tremco CPG.

Användningsområde

Inom byggnads- , varvs- och transportindustrin. Utmärkt vidhäftning mot en mängd olika byggnads- och industrimaterial både inom- och utomhus.
Fogning runt fönster och dörrar, limning / fogning av golvlister, trappsteg, paneler, trösklar, speglar, akustikplattor mm.

Kan appliceras på fuktiga underlag.

För optimal vidhäftning ska ytan vara ren, torr, fast och fri från föroreningar.

Utför alltid ett test för att bekräfta kompatibilitet före användning.

Rugga upp icke-porösa ytor.

På material som glas, aluminium, keramik, lackerat trä, epoxi och polyester krävs ingen primer. För andra material, vänligen kontakta Tremco CPG.

Fäster inte mot PE, silikon, EPDM- , neopren- och butylgummi.

Kontakt med ytor som innehåller bitumen eller tjära kan leda till missfärgning.

Natursten kan missfärgas i kontakt med limmet/fogen.

Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med limfogen (härdad). Notera att lim/fogar generellt inte bör övermålas. Limfogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Fri från isocyanater, ftalater och lösningsmedel
  • Rörelseupptagande
  • UV- och Väderbeständig
  • Övermålningsbar
  • Godkänd som golvfog
  • Klibbfri inom 30 minuter
Fogmassor Underhållsinformation (sv-SE) Appliceringsanvisningar
SP054 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
SP054 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
IL_CERT_SP054_EC1Plus_SE_2023.pdf Certifikat
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP054 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad