SP054 Lim- & Byggfug

Lim- & Byggfug

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Et elastisk, ftalatfritt "alt i ett"-produkt. Lim- og byggfug basert på avansert hybridteknologi (SP)

Bruk

I bygg- , verfts- og transportindustrien. Utmerket hefteevne mot en rekke ulike bygnings- og industrimaterialer både innen- og utendørs. Fuging rundt vinduer og dører, liming / fuging av gulvlister, trappetrinn, gulv, paneler, terskler, speiler, akustikkplater m.m.

Kan påføres på fuktige underlag.

For optimal vedheft skal overflatene være rene, tørre, sunne og fri for forurensning.

Utfør alltid en test for å bekrefte kompatibilitet før bruk.

Rugg opp ikke-porøse overflater.

På materialer som glass, aluminium, keramikk, lakkert tre, epoksy og polyester er det ikke nødvendig med primer. For andre materialer, vennligst kontakt Tremco CPG.

Fester ikke på PE, silikon, EPDM, neopren og butylgummi.

Kontakt med overflater som inneholder bitumen eller tjære kan føre til misfarging.

Naturstein kan misfarges ved kontakt med limet/fugen.

Kan overmales med de fleste vannbaserte akrylatmalinger etter herding. Utfør tester for å kontrollere kompatibiliteten med limfugen (herdet). Vær oppmerksom på at lim/fuger generelt ikke bør overmales. Limfugen er elastisk, og overmalte fuger kan derfor sprekke opp. Malingen kan løsne eller endre fargetone. Malingens oppførsel kan ikke garanteres verken på kort eller lang sikt.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Fri for isocyanater, ftalater og løsemidler
  • Med bevegelsesopptak
  • Vær- og UV-bestandig
  • Overmalbar
  • Godkjent som gulvfug
  • Klebefri etter 30 minutter
Fugemasse innvendig vedlikehold (nb-NO) Brukerveiledning
SP054 Ytelseserklæring (nb-no) Ytelseserklæring
SP054 Sikkerhetsdatablad (nn-NO).pdf Sikkerhetsdatablad
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP054-datasheet nbNO v1.pdf Teknisk datablad
SP054 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad