ME508 Duo-membran EW

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

ME508 är ett fukttåligt, icke-vävt fleecemembran med ett självhäftande skikt över hela ytan vilket ger perfekt vidhäftning och god ångspärr.Tack vare kombinationen av självhäftande ämnen kan membranet fästas både på fönsterkarmens sida och kant så att fönstret blir helt luft- och vädertätat.

Användningsområde

Används för tätning av fönster/dörr -fogar
Kraftfull, tillförlitlig och flexibel självhäftande fästyta som fäster på i princip alla underlag (t.ex. murverk, betong, PVC, metall, trä och alla vanliga isoleringsmaterial (EPS, XPS, PUR-skum)) vilket gör appliceringen snabb och enkel.
Kan användas både inomhus och utomhus.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Se till att hela fästytan sitter fast ordentligt på fönstret och konstruktionen och pressa med en skarvrulle. Använd inte ME508 i sammanhängande sektioner på över 12 m (om det behövs kan du skapa överlappande fogar på 50 mm). Se till att inga längsgående spänningar bildas vid applicering (membranet ska inte sträckas ut på längden). Vid vertikala överlappningar ska det övre membranlagret fästas ordentligt i det nedre.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Stark vidhäftningsförmåga för säker och hållbar försegling
  • Mycket flexibel fleece för snabb och lämplig applicering
  • Omedelbart regn- och vädertät
  • Variabel sd-værdi tillader ét produkt til inde og ude
  • Putsbart fleece-lager
  • Kompenserar för byggnadsrörelser
  • Tillåter överputsning utan sprickbildning.
ME508 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
ME508 EC1 Plus Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
ME508 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad