JF100 Isolerskum

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

JF100 är en vattenbaserad och isocyanatfri elastisk fogtätning, lämplig för hållbar tätning av fogar, tätning av fogar runt fönster- och dörrkarmar, prefabricerade fasadelement och fogar runt genomföringar. Tack vare de mycket låga emissionerna är JF100 mycket lämplig för renoveringsarbeten, även i bebott skick.

Användningsområde

JF100 är en vattenbaserad och isocyanatfri elastisk fogskum, lämplig för hållbar tätning av fogar, tätning av fogar runt fönster- och dörrkarmar, prefabricerade fasadelement och fogarna runt genomföringar.

På grund av sina mycket låga utsläpp är JF100 extremt lämplig för renoveringsarbeten, även i bebodda förhållanden.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

JF100 är inte UV-tåligt och bör skyddas från direkt solljus med lämpligt o genomskinligt tätningsmedel; plåt, listverk, membran eller liknande.

Skummet fäster inte vid PE, Teflon®, Silikon bestrukna eller vaxade ytor. Minst en sida av fogenskall vara öppen under härdningstiden.

JF100 kan täckas helt efter ca 24 timmar,(härdningstiden påverkas av omgivande temperatur och luftfuktighet). Se därför till att produkten fått möjlighet att genomhärda helt innan den byggs in.

Produkten skall inte utsättas för temperatur under 0º underhärdningen. Om man vill fylla djupare fog kan man applicera ett ytterligare lager efter härdning.

Viktigt!
<< Skumpistoler som använts med JF100 bör ej användas med andra skum, då restprodukter från dessa (PU) kan härda i pistolen.>>

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas. Använd handskar och skyddsglasögon.
Extremt brandfarligt - håll borta från öppen eld och andra antändningskällor.

  • Vattenbaserad och mycket användarvänlig
  • Material som inte härdat kan torkas bort med en fuktig trasa eller svamp
  • Bra vidhäftning på olika underlag
  • Hög ljudisolering och permanent elasticitet
  • Ingen efterexpansion
  • Fritt från isocyanater
  • Elastiskt
JF100 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
JF100 EC1 Plus Certifikat (sv-SE).pdf Certifikat
EPD-DBC-20220148-IBF1-EN - illbruck - dispersion. EPD
JF100 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad