JF100 Isolasjonskum

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Vannbasert isolasjonsskum for innvendig isolering av vinduer basert på polymerer og mineraler

Bruk

JF100 er et vannbasert og isocyanatfritt elastisk fugeskum som egner seg til varig tetting av fuger, tetting av fuger rundt vindus- og dørkarmer, prefabrikkerte fasadeelementer og fuger rundt gjennomføringer.

På grunn av de svært lave utslippene er JF100 svært godt egnet til renoveringsarbeider, selv i bebodde områder.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

JF100 er ikke UV-bestandig og bør beskyttes mot direkte sollys med et egnet ugjennomsiktig tetningsmiddel; metallplate, listverk, membran eller lignende.

Skummet fester seg ikke på PE, Teflon®, silikonbelagte eller voksede overflater. Minst én side av fugen må være åpen under herdeperioden.

JF100 kan dekkes helt etter ca. 24 timer (herdetiden påvirkes av omgivelsestemperatur og luftfuktighet). Sørg derfor for at produktet har mulighet til å herde helt før det monteres.

Produktet bør ikke utsettes for temperaturer under 0º under herdingen. Hvis du ønsker å fylle dypere fuger, kan du påføre et ekstra lag etter herding.

NB!
<< Skumpistoler som brukes med JF100 bør ikke brukes med andre skumtyper, da restprodukter fra disse (PU) kan herde i pistolen.>>

Les nøye gjennom sikkerhetsdatabladet for produktet før arbeidet påbegynnes. Bruk hansker og vernebriller. Ekstremt brannfarlig - holdes borte fra åpen ild og andre antennelseskilder.

  • Vannbasert og dermed svært brukervennlig
  • Uherdet materiale fjernes med fuktig fille
  • God vedheft til de fleste underlag
  • Høy lydisolasjon og permanent elastisk
  • Etterekspanderer ikke
  • Inneholder ikke isocyanater
JF100 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
EPD-DBC-20220148-IBF1-EN - illbruck - dispersion. EPD
JF100 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad