FS810 Brandstopp

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Säkerhetskitt för stum (ej rörelseupptagande) brandtätning inomhus. Baserat på oorganiskt polymeriserat silikat som tål mycket höga temperaturer. För rökrör, skorstenar, spisar, mur sprickor, lättbetongelement etc.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Ej för utomhustätningar och som utanpåliggande och / eller rörelseupptagande fogmassa

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Pannkitt
  • Tål temperaturer över 1000 °C
FS810 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
FS810 Tekniskt datablad (sv-SE) Tekniskt datablad