FS810 Brannstopp

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

FS810 Brannstopp er basert på uorganisk polymerisert silikat, som tåler svært høye temperaturer. Egnet for innendørs branntetting (uten bevegelsesopptak), som røykrør, piper, sprekker i mur, lettbetongelementer etc. God vedheft til tegl, betong og plater. Massen vil ekspandere og slutte tett ved 250 grader

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Ikke egnet for ekspansjonsfuger. Ikke for utendørs tetting og som overflate- og/eller bevegelsesabsorberende fugemasse.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Kjelekitt
  • Tåler temperaturer over 1000 °C
FS810 Sikkerhetsdatablad (nb-NO) Sikkerhetsdatablad
FS810 Teknisk datablad (nb-NO) Teknisk datablad