FS500 Byggsilikon

Byggsilikon

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Neutralhärdande lågmodulent och luktsvag silikon för fogar i de flesta täta och porösa material t.ex. betong, tegel, aluminium, PVC, polyakrylat, polykarbonat, trä, glas och glaserade ytor.

Användningsområde

Dilatationsfogar och utfackningsväggar, runt fönster och dörrar, topp- , tåförsegling av isolerrutor och polykarbonatplast, byggfogar i vanligt förekommande material.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Var noga med att tillse att fogmassan är kompatibel medunderlaget.

Ej lämplig för permanent nedsänkning i vatten, i kontakt med livsmedel, i kontakt med vissa gummiblandningarpga att silikonen kan missfärgas, slitageutsatta områdent.ex. golvfogar, i kontakt med natursten t.ex. marmor (liten)blödningsrisk, akvarier eller övermålning.

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

  • Uppfyller kraven i EN ISO 11600 G&F 25LM
  • Hög rörelseförmåga
  • Långvarig beständighet mot väder och vind, åldrande och extra UV-skydd
  • Lågmodulent, ger liten påkänning i fogkanterna
  • Neutral härdning: låg lukt och icke-korrosiv
  • Utmärkt vidhäftning till de flesta ytor utan primer
FS500 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FS500 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
EPD-DBC-20220179-IBF1-EN - illbruck - silicone EPD
FS500 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad