FS500 Byggsilikon

Byggsilikon

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Nøytralt herdende lavmodulent og luktsvakt silikon til fuger i de fleste tette og porøse materialer, f.eks. betong, tegl, aluminium, PVC, polyakrylat, polykarbonat, tre, glass og glaserte overflater.

Bruk

Dilatasjonsfuger og utsparingsvegger, rundt vinduer og dører, topp-, bunnforsegling av isolerruter og polykarbonatplast, byggfuger i vanlig forekommende materialer.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Sørg for at fugemassen er kompatibel med underlaget.

Ikke egnet for permanent nedsenking i vann, i kontakt med matvarer, i kontakt med visse gummiblandinger på grunn av misfarging av silikonet, områder som utsettes for slitasje, f.eks. gulvfuger, i kontakt med naturstein, f.eks. marmor (liten), fare for blødninger, akvarier eller maling.

Les sikkerhetsdatabladet for produktet nøye før du starter arbeidet.

  • Oppfyller kravene i EN ISO 11600 G&F 25LM
  • Høy bevegelsesevne
  • Langtidsbestandighet mot forvitring, aldring og ekstra UV-beskyttelse
  • Lavmodulent, gir liten påkjenning i fugekantene
  • Nøytral herding: luktfri og ikke-korroderende ikke etsende
  • Utmerket hefteevne til de fleste overflater uten primer
FS500 Ytelseserklæring DoP (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
FS500 Sikkerhetsdatablad (nb-no) Sikkerhetsdatablad
EPD-DBC-20220179-IBF1-EN - illbruck - silicone EPD
FS500 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad