FA180 Bygg- & Våtrumssilikon

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Elastisk 1-komponents neutralhärdande silikonfogmassa. Klass 25 LM. Bygg & våtrumssilikon testad mot mögel och svamp. Luktsvag.

Användningsområde

Fogtätning i badrum och duschar, köks- och våtutrymmen samt allmänna byggändamål där silikon är lämplig. Fäster utmärkt mot kakel, anodiserad aluminium, glas, polyakrylat, polykarbonat, målat- och laserat trä inom och utomhus.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Silikonen kan missfärgas vid kontakt med organiska elastomerer/gummi t ex EPDM, neopren eller i kontakt med tjära och bitumen.
Missfärgning, gulning kan uppstå i kontakt med lim, andra förseglingsmassor, aggressiva material och kemikalier eller över tid om silikonet appliceras i mörka rum utan fönster.
Färgning/fläckar kan även uppkomma ikontakt med emalj och eldfast tegel.
Natursten t ex marmor, granit samt papperstapeter kan missfärgas av silikonen.
Används ej i förslutna utrymmen då silikonen behöver luftfuktighetför att härda.
Använd ej i fogar som permanent står under vatten och i akvarier då silikonen innehåller antimögelmedel.
På andra känsliga ytor rekommenderas alltid att kompatibilitetstest utförs.
Produkten är ej övermålningsbar.
Silikoner som passerat bäst före datum riskerar att ej härda ordentligt.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Resistent mot mögel och svamp
  • Luktsvag
  • Primerfri mot de flesta material
  • Lättapplicerad
  • God UV- och åldringsbeständighet
  • Uppfyller kraven för Klass 25 LM
FA180 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
FA180 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
EPD-DBC-20220179-IBF1-EN - illbruck - silicone EPD
FA180 Tekniskt databald (sv-SE) Tekniskt datablad