FA180 Bygg- & Våtromssilikon

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Elastisk, enkomponent, nøytralherdende og anti-muggbehandlet silikonfugemasse til fuging i baderom, kjøkken og våtrom. Klasse 25 LM.

Bruk

Til fuging i baderom, dusj, kjøkken, våtrom og øvrige rom der silikon er egnet. Hefter utmerket til flis, anodisert aluminium, glass, polyakrylat, samt malt og beiset treverk både innen- og utendørs.

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Silikonen kan misfarges i kontakt med organiske elastomerer/gummi, som EPDM og neopren, eller i kontakt med kjære og bitumen. Missfarging/gulning kan oppstå i kontakt med lim, fugemasser, aggresive materialer og kjemikalier, eller over tid hvis silikonen påføres i mørke rom uten vindu eller annet lysinnslipp. Farging/flekker kan også oppstå i kontakt med emalje og ildfast tegl. Natursten, som f.eks marmor og granitt, samt papirtaper, kan missfarges av silikonen. Må ikke brukes i lukkede miljøer, da silikonen herder med luftfuktigheten. Må ikke benyttes i fuger som står under vann permanent, eller i akvarier, da silikonen inneholder antimuggmiddel.

Det anbefales alltid å utføre en kompabilitetstest dersom man er usikker på om produktet er egnet for underlaget.

Produktet er ikke overmalbart.

Silikoner som har gått ut på dato kan herde dårligere.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.

  • Resistent mot mugg og sopp
  • Luktsvakt
  • Kan benyttes uten primer på de fleste underlag
  • Enkel å påføre
  • God aldrings- og UV-bestandighet
  • Oppfyller kravet for klasse 25LM
FA180 Ytelseserklæring DoP (nn-NO).pdf Ytelseserklæring
FA180 Sikkerhetsdatablad (nn-NO).pdf Sikkerhetsdatablad
EPD-DBC-20220179-IBF1-EN - illbruck - silicone EPD
FA180 Datablad (nn-NO).pdf Teknisk datablad