AA831 Handspruta Strong

Handspruta Strong

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Kraftig handspruta med piprensare för 300 ml patroner. 12 st/kartong. Metall.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.