AA831 Fugepistol Strong

Fugepistol Strong

Søk etter produkter

Ta kontakt med oss

Kraftig fugepistol i metall med munnstykkerenser for 300ml patroner

Les alltid sikkerhetsdatabladet, veiledningen før påføring og relevant informasjon før bruk. Sørg for at de nyeste dokumentene lastes ned før hvert prosjekt starter.

Les igjennom og sørg for å forstå innholdet i produktetes sikkerhetsdatablad før arbeidet påbegynnes.