Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

ME500
Duo Fönsterfolie

En ”intelligent” förseglingsfolie för lufttäta fogar inomhus samt ”öppna” vädertäta fogar utomhus. Folien består av en rivtålig väv av fleece och polyetylenpolymerer.

Användningsområde

 • Folien består av en rivtålig väv av fleece ochpolyetylenpolymerer.
 • Folien uppfyller projekteringsochmonteringsrekommendationerna i DIN 4108-7och RAL kvalitetsorganisationen för fönster och dörrar.
 • Ånggenomsläppligheten (SD-värdet) ändras beroende påluftfuktigheten inuti fogen.
 • Folien finns i två utföranden,antingen med påmonterad butyltejp eller med putsnät förförankring mot väggen.
 • Mot fönster- och dörrarkarmar fästesfolien med den inbyggda självhäftande tvåsidiga tejpen.

   

Certifikat

 • Variabelt SD-värde säkerställer att fogen torkar ut snabbt och förhindrar att fukt och mögel bildas.
 • En produkt för både inom- och utomhustätning.
 • Inbyggd rörelsereserv som medger stora variationer i fogbredd och rörelseupptagning.
 • Enkel att montera mot karm och vägg.

Förberedelse

Ytorna skall vara torra och fria från damm, olja, fett ochandra ämnen som kan försämra vidhäftningen.

Installation & montering

1. Börja i mitten på karmens sidostycke. Fäst folien med den självhäftande remsan mot karmens rygg så att töjningsvecket linjerar med karmens utsida och fortsätt sedan nedåt 

2. Stanna vid varje hörn och lägg till minst 30 mm extra utanför hörnet och vik ihop folien utanför hörnet så att de självhäftande remsorna ligger mot varandra 

3. Se till att slutet på folien överlappar startskarven (för att förhindra vatteninträngning) innan du klipper av den.

4. Drag av skyddsfolien på butylsidan och fäst butylremsan mot väggen så att den linjerar med fönsterkarmen . På mycket porösa ytor används illbruck Butylprimer för att få bättre fäste.

5. Tryck eller rulla fast den omsorgsfullt över hela yta med hjälp av en tryckrulle

6. Hörn och tjuvläckage tätas med t.ex. SP525, SP519 Fasadfogmassa.

7. Utvändigt skall folien täckas inom 2 månader med list, puts eller emulsionsfärg.

8. Notera att luftfickor bakom folien kan förekomma (om inte folien monteras dikt mot underlaget) och därmed orsaka sprickbildning i puts eller färg.

9. Om butylbandet kombineras med annat tätningsmedel än ovan kan växelverkan uppkomma. Kompatibiliteten måste därför undersökas innan monteringen.

10. För att undvika spänningar i folien vid stora montage får folien ej vara längre än 10 meter och skall därför kapas av och sedan överlappas med nästa remsa. Överlappningen på skarven skall vara minst 20 mm och vid lodräta fogar skall den övre folien alltid klistras ovanpå den undre. 

Hälsa och Säkerhet

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

Beskrivning

Folien består av en rivtålig väv av fleece och polyetylenpolymerer med inbyggd rörelsereserv. Folien uppfyller projekterings- och monteringsrekommendationerna i DIN 4108-7 och RALkvalitetsorganisationen för fönster och dörrar. Ånggenomsläppligheten (SD-värdet) ändras beroende på luftfuktigheten inuti fogen. Folien finns i två utföranden, antingen med påmonterad butyltejp eller med putsnät för förankring mot väggen. Mot fönster- och dörrarkarmar fästes folien med den inbyggda självhäftande tvåsidiga tejpen.

Förpackning

 • EW 50 mm Butylband 50 m x 6 rullar
 • EW 70 mm Butylband 50 m x 5 rullar
 • EW 100 mm Butylband 50 m x 3 rullar
 • EW 140 mm Butylband 50 m x 2 rullar
 • 60 mm Putsnät 50 m x 3 rullar*
 • 90 mm Putsnät 50 m x 2 rullar*
 • EW 70 mm Butylband 12,5m x 16 rullar
 • EW 100 mm Butylband 12,5m x 12 rullar
 • E-W+ 70 mm Tejp 50 m x 5 rullar 
 • PREFAB, 120 mm Butylband, 200 m x 1 rulle*

*Beställningsvara

Observera

Tål ej UV- ljus längre än 2 månader.

Teknisk information

Teknisk information
EgenskapTestmetodResultat
Kompatibla lim och fogmassor 

SP025, OT015, OT300, OT301.

*Den självhäftande ytan är inte kompatibel hybridprodukter

TjocklekEN 1849-20,5mm
Reaktion vid brandpåverkanEN 13501-1Klass E
ByggnadsmaterialklassDIN 4102Klass B2
Överföring av vattenångaDIN EN ISO 125720,3- 20m

Luftgenomsläpplighet

EN 12114<0.1 m³/[h.m(da Pa)n]
SlagregnsmotståndEN 1027600 Pa
BrottgränsDIN EN 12311-2MD >135 N/50mm; CD >75 N/50mm

Förlängning

DIN EN 12311-2MD>35%, CD>50%
UV- tålighet Ca 4 månader på fleecesidan
Kompatibilitet med byggnadsmaterialDIN 52452Uppfyller kraven
Hållfasthet butyltejp 12 N / 25 mm
Hållfast självlhäftande tejp 120 N / 25 mm
Maximal brottgräns längsledes/ korsvisEN 12311-2180 N/5 cm / 95 N/5 cm
Rivmotstånd längsledes/ korsvisEN 12310-260 N /65 N
Temperaturbeständighet  –40°C till + 80°C.
Användningstemperatur  +5°C till +45°C.
Emissionsklass EC1Plus
Övermålningsbarhet Ja med emulsionsfärger.
Kemikaliebeständighet Ej i kontakt med lösningsmedel och
frätande kemikalier.
Lagring Vid +1°C till + 20°C.
Lagringstid 1 år i oöppnad förpackning
Primer illbruck butylprimer
(häftgrundbehandling) luftningstid cirka 10 – 40 minuter allt efter emperatur. Åtgång ca 125 ml/m² resp. ca 200 meter / liter vid 4
cm bredd (allt efter underlagets porositet). Förpackning: 1liter x 12 st
och 5-liter x 1 st.
Nedladdningar
Kontakta produktspecialist

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg