Utforska våra varumärken
Åter till produktlista

FM310
Helårsskum

1-komponent fukthärdande polyuretanskum för helårsbruk.

Användningsområde

För montering, drevning och isolering runt dörr- och fönsterkarmar, utfackningspartier, tätning under syll, mellan cellplast-, betong, lättbetongelement, rör, hålrum och för genomföringar under mark.

 • Expanderar i minusgrader
 • Ringa efterexpandering
 • Resistent mot röta, värme, vatten och många kemikalier
 • Utmärkt vidhäftning mot praktiskt taget alla material
 • Mycket goda värme och ljudisolerande egenskaper

Installation & montering

 • Använd handskar och skaka flaskan 20 gånger och montera på en pistol eller medföljande munstycke. Flaskan skall hållas upp och ner vid appliceringen.
 • Fyll utrymmet < 80 % med pistol eller < 60 % med munstycke. För bästa (tätaste) resultat, försök anpassa volymen så att så att du slipper att skära av överskottet.
 • Skummets utflöde kan regleras med justerskruven på skumpistolen.
 • Påbörjad flaska kan sitta kvar på pistolen upp till 4 veckor.
 • Vid flaskbyte måste varje ny flaska skakas (se ovan).
 • Lämna aldrig pistolen (om den inte är rengjord) utan att den är monterad på flaskan.
 • Skydda skumfogen mot UV-ljus. När flaskan är tömd och arbetet är avslutat skall pistolen rengöras.

Teknisk information

Teknisk information
TorktidKlibbfri inom 10 minuter, kan skäras efter 45 minuter beroende på volym, luftfuktighet och temperatur. Full bärighet efter 24 timmar. I minusgrader blir torktiden avsevärt längre.
Temperaturbeständighet -40°c till +90°C, temporärt upp till +130°C
Användningstemperatur -10°C till +35°C. För bästa resultat, värm kalla flaskor eller kyl ner varma flaskor i kranvatten till rumstemperatur.
CellstrukturFin
ÖvermålningsbarhetKan övermålas efter genomhärdning.
KemikaliebeständighetGod
Densitet15-25 kg/m³
Tryckhållfasthet (10 %)45 kPa FICA TM 1011
Brottöjning17 % ISO 527
Vattenabsorbering0,2% (kg/m²) EN 1609
Värmeledningsförmåga36 mW/m.K EN 12667
Ljudisolering60db EN ISO 140-1:2005-03
BrandklassB3 DIN 4102-1
LagringLagras torrt. Aerosolförpackning, får inte utsättas för temperaturer över +50°C.
Lagringstid24 månader i oöppnad originalförpackning vid +10°C till +20°C. Se bäst-före-datumet på förpackningen (EXP).
ÅtgångVolymökning efter applicering: 750 ml flaska ger med pistol ca 46 liter och med munstycke ca 35 liter färdigt skum (fri mängd) vid 23°C och 50 % RH.
Nedladdningar

Sök produkter

Användningsområde
Produktgrupp
Miljöbedömningar & Intyg