Fogmassor

Foga och täta med illbruck - för ett bättre boende

illbruck fog- och tätningsprodukter kan användas vid olika typer av installationer. Titta in i vår 3D-modell och fördjupa dig i våra olika lösningar.

Rätt produkt på rätt plats

Förutsättningarna för framgångsrik fogning och tätning skiljer sig åt i en byggnad. Det finns ingen universallösning som passar alla situationer. Däremot finns flera alternativa lösningar beroende på typ av fog. Utbudet av olika fogmassor återspeglar denna komplexitet i mängden alternativa produkter. Och inte utan anledning!

All fogmassa är helt enkelt inte lämplig för alla situationer.

Vid val av rätt produkt bör olika faktorer beaktas och utvärderas:

• Rörelser i fogen
• Kompatibilitet med intilliggande byggmaterial
• Övermålningsbarhet
• Volymkrympning
• Beständighet mot ljus, värme och fukt
• Miljö- och hälsoaspekter

illbruck fogmassor uppfyller relevanta standarder och kännetecknas av sin genomgående höga kvalitet. Detta ger trygghet och underlättar arbetets gång.

I vår 3D-modell ovan hittar du vägledning för att hitta rätt produkt för ditt projekt!

 

Ladda ner guide illbruck Fogprodukter