SP540 Golvfogmassa

Golvfogmassa

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

SP540 är en enkomponents elastisk fogmassa baserad på hybridpolymer. SP540 skinnbildar på cirka 45 minuter.

Under och efter härdning är SP540 kemiskt neutral och icke-korroderande.

Efter härdning är produkten permanent elastisk men har ändå en hög mekanisk styrka.

SP540 uppvisar god resistens mot ljus, väder samt åldring.
Produkten är fri från isocyanater och silikoner.

Användningsområde

SP540 är ett elastiskt hybridfogmassa för golvfogar i gångvägar, offentliga gångvägar, lager, parkeringsplatser och i områden som används med vagnar.

För rörelsefogar inom- och utomhus samt i områden med kalla klimatförhållanden.

Kan användas i fogar mellan golv och vägg. Om det används på naturstenar finns risk att färgning av kanterna sker.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

- Fäster inte mot PE, PP, silikon, Teflon, nylon, Butyl, Neoprene eller EPDM.
- Ej lämplig mot tjär- och asfaltsytor.
- Natursten kan missfärgas.
- Övermålningsbar med de flesta vattenbaserade akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med fogen (härdad). Notera att fogar generellt inte bör övermålas. Fogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Fri från isocyanater och silikoner
  • Snabbhärdande
  • Snabb skinnbildning
  • Permanent elastisk
  • Hög mekanisk styrka och god nötningsbeständighet
  • Utmärkt resistens mot väder, åldring och ljus.
  • Kan användas i utrymmen med livsmedelsprocesser, dock ej i direktkontakt med livsmedel.
  • EC1 Plus
Fogmassor invändigt underhållsinformation (sv-SE) Appliceringsanvisningar
SP540 Prestandadeklaration (sv-SE).pdf Prestandadeklaration
SP540 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid EPD
SP540 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad