SB012 Tremcodikt

Tremcodikt

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Plastisk fogmassa baserad på vegetabilisk olja och syntetiska bindemedel. Bildar ett ytskinn som skyddarfogmassan mot uttorkning. Lättapplicerad, obetydlig lukt och övermålningsbar efter ett dygn.

Användningsområde

Tätning av täckta fogar runt fönsterkarmar samt plåtarbeten.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Ej lämplig för fasadfogar mellan väggelement, rörelsefogar i betongelement, fogar runt aluminiumpartier, fogar i entrépartier och i marknivå.

Massans tjärna torka inte ut helt vilket gör att den ej är pillsäker och bör därför ej placeras där människor och djur kan komma åt massan.

För tun dimensionerad massa riskerar att bli skör och tappa elastisitet.

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetet påbörjas.

  • Lättapplicerad
  • Obetydlig lukt
  • Övermålningsbar
  • Miljöanpassad
  • Skinnbildande, genomhärdar ej
  • Uppfyller klass 12,5 P
SB012 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
SB012 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad