PL800 Kraftlim High Tack

Kraftlim High Tack

Sök produkter

Ta kontakt med oss

Kraftlim baserat på avancerad polymerteknik. Specielltutvecklat för limning av material som kräver starkt initialtfäste. Isocyanat- och lösningsmedelsfritt.

Användningsområde

Limmet har mycket starkt vidhäftningoch optimal bindningsstyrka på mångabyggnadsmaterial både inom- och utomhus. Lämpligt för montering avväggskivor, paneler och speglar,takpannor i t.ex. ränndalar, träreglar ochlistverk, kantlister på trappsteg,förankring för golvskivor och olikabeklädnadsmaterial.Utmärkt vidhäftning mot tegel, betong,trä, plywood, gips- och spånskivor,masonit, glas, metall, PVC och keramiskamaterial.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Fäster inte mot PE, PP, silikon, teflon® och nylon. Ej lämplig för limning mot tjär- och asfaltsytor samt vissa plastmaterial som är känsliga för sprickbildning (stress cracking). Konstant nedsänkning i vatten rekommenderas ej. Vanligen missfärgas inte natursten, men det kan inte uteslutas.En kompatibilitetstest bör göras innan arbetet startas. Tryckimpregnerat trä- Gråträ skall slipas bort till fast underlag. Ytorna skall vara torra. Bäst resultat fås med AT140 Primer. Övermålningsbar med de flesta vattenbaserad akrylatfärger efter genomhärdning. V.g. utför prov för att testa kompatibiliteten med limfogen (härdad). Notera att limfogar generellt inte bör övermålas. Limfogen är elastisk och av den anledningen kan färg som målas över spricka. Det kan förekomma att färg lossnar eller att färg ändrar ton. Färgens beteende garanteras inte vare sig på kort eller på lång sikt.

Läs noga säkerhetsdatabladet för produkten innan arbetetpåbörjas.

  • Extremt stark initial- och slutstyrka
  • Vanligtvis ingen mekanisk förankring under härdtiden
  • Fogfyllande, limfogen förblir stark även på ojämna ytor
  • Stöt- och vibrationsdämpande
  • Isocyanat- och lösningsmedelsfritt
  • Utmärkt vädertålighet och mögelresistent
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid Certifikat/EPD
PL800 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
EPD-FEI-20220021-IBG1-EN - illbruck - hybrid Certifikat/EPD
PL800 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad