OS200 Tak- & Grundfog Fiberarmerad

Tak- & Grundfog Fiberarmerad

Sök produkter och system

Ta kontakt med oss

Fiberarmerat och gummiförstärkt asfaltspackel med tillsatser som ger vidhäftning även på fuktiga ytor (t.ex. vid akuta lagningar i regnväder). Bildar en elastisk och tät fog som är mycket motståndskraftig mot alla vädertyper.

Användningsområde

Underhåll och reparation av takpapp, asfalt- och tjärytor, plåt, skiffer, tegel och betong.

Nödreparationer, läckor även där underlaget är vått.

Tätning och lagning under mark t.ex vid rörgenomföringar och sprickor i grundmurar, kompletterande tätning av ”platonmattor” mot grund etc.

Reparationer och underhåll av träbåtar, underreden på bilar, bussar mm.

Läs alltid säkerhetsdatabladet, vägledning före applicering och relevant information innan användning. Se till att de senaste dokumenten laddas ner före varje projektstart.

Läs igenom och se till att du förstår innehållet i säkerhetsdatabladet innan arbetet påbörjas.

  • Mycket god vidhäftning, även mot våta ytor
  • Förstärkt med fibrer
  • Primerfri
  • Lätt-applicerad
  • Vattentät
OS200 Säkerhetsdatablad (sv-SE) Säkerhetsdatablad
OS200 Datablad (sv-SE) Tekniskt datablad